Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. Dedi ki: Mâlik’e, İshâk b. Abdillâh b. Ebi Tâlha’dan dinlediğim, onun da Enes b. Mâlik’den ri­vayet ettiği şu hadîsi okudum: Enes’in anneannesi Muleyke, kendi yaptı­ğı bir yemeğe Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i davet etmiş. Pey­gamber (Sallallahu Aleyhi ve Seliem). de o yemekden yemiş; sonra: «Haydi kalkın da size namaz kıldırayım!» buyurmuşlar. Enes demiş ki: «Bunun üzerine ben kalkarak çok kullanılmakdan ka­rarmış bir hasırımızı getirmeğe gittim ve onun üzerine biraz su serptim. Müteakiben Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun üzerine namaza durdu. Yetim ile ben de arkasına safı olduk. Kocakarı da arkamıza durdu. (Böylece) Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize iki rek’ât namaz kıl­dırdı. Sonra da gitti.»

Müslim, Mesâcid ve Mevziu’s Salat, 266

Similar Posts