Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki Allah’u Azze ve Celle cemaatçe yaşayanları sever ve onları kıyamet gününde kendi gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı günde gölgelendirir…

{ … Ebu Hureyre r.a’dab. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : Yedi sınıf kimse var ki, Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde, gölgesi altında gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de : Allah yolunda bir birleri ile sevişen ve yan yana gelişleri ve ayrılışları Allah için olan kimselerdir … }

                                                                                                             Buhari : 2.c.693. s – Tirmizi : 4.c.2500.n

Cemaatce yaşamanın önemini ve güzelliğini bilen kimseler ; ufak tefek meseleleri bahane ederek birbirlerini terk eden insanlar olmamalıdırlar. Çünkü bu çirkin davranış cemaati, hizmeti ve onun ayakta durmasını zedeleyen en etkili vesilelerden bir tanesidir…

“ … Allah Rasulü s.a.v bakın bu konuda ne buyuruyor :“ İki kimseden birinin işlediği ilk suç veya ilk günah eğer bunların arasını ayırmış ise, bu ikisi Allah için, yahut İslam için birbirlerini sevmiş kimseler değillerdir.”

Edebu’l Müfred : 1.c.401.n

Gerçekten de bu anlamda sağımıza solumuza baktığımızda, ne yazık ki çok üzücü şeylerle karşılaşmaktayız… Bakıyorsunuzki birileri ufak tefek bazı kızgınlıkları ve kırgınlıkları bahane ederek cemaatinden uzak durmakta ve bu basit şeyler onları birbirinden ayırmaktadır…

Hatta bu anlamda birbirlerine bakarak ; falan gelmiyor ise ben de gitmesem bir şey olmaz… O derslere katılmıyor, ben de katılmasam ne olur ki, diyerek birbirlerine bu konuda kötü örnek olmaktadırlar.

Halbuki Müslüman bu konuda nasihatci olmalı, teşvikçi olmalıdır… Derslere veya cemaate gelip gitmeyenlere nasihat etmeli ve bu konuda hayırda yarışan kimse olmalıdır…

“ … Ebu Musa el-Eş’ari r.a’dan ; Nebi s.a.v buyurdu ki : ” mü’minin mü’minle dayanışması – yani bir birlerine olan bağlılığı – parçaları bir birine bağlanıp kenetlenmiş bir bina gibidir. Bunu göstermek için Allah Rasulü, parmaklarını birbirine kenetledi. “

Buhari : 5.c.2264.s – Müslim : 8.c.2585.n – Nesei : 5.c.2550.n

İşte basiretli bir müslümanın cemaat anlayışı böyle olmalıdır… Yani kardeşleri ile oluşturduğu o manevi binanın bir tuğlası olduğunu asla unutmamalıdır.

Basiretli bir Müslüman şunu asla unutmamalıdır ki ; Tevhid ehli kimseleri  birbirinden ayıracak şeyler bu gibi basit şeyler değildir… Çünkü Tevhidi çizgide bir İman bağı, kolay kolay kopacak bir bağ değildir … Onları yan yana getirip kardeş yapan tek değer Tevhid olduğu gibi, saflarını ayıracak olan şey’de, Tevhidin zıddı olan Şirk ve Küfür olmalıdır…

“ … Esma binti Yezid r.a dan gelen bir rivayet te ise, Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır :
– Size en hayırlı olanınızı bildireyim mi ?.  Sahabeler :
– Evet bildir, dediler. Peygamber s.a.v buyurdular ki :
– O kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah anılır. Ve yine :
– Size en şerli olanlarınızı haber vereyim mi ? buyurdu . Sahabeler :
– Evet dediler. Resulullah s.a.v buyurdular ki :
– Koğuculuk yapıp dolaşanlar, dostların arasını bozanlar ve bir birlerinden ayrı kalmakla fesadı isteyenlerdir. “

Ahmed Müsned : 6/459.n.27052.n – İbni Mace : 10.c.4119.n – Silsiletü’s Sahiha : 1646.n – Edebü’l Müfred : 1.c.323. n

Eğer bu hadisi şerife dikkat ettiyseniz, burada gerçekten çok ciddi bir mesaj verilmektedir.O da ; cemaatten ayrı kalmanın veya başka bir ifadeyle – ufak tefek meseleleri bahane ederek cemaate gelip gitmemenin – fitneye fesada davetiye çıkaracağıdır… Çünkü hadisi şerifte, cemaatten uzaklaşmak veya kardeşlerinin yanına gelip gitmemek : “ … bir birlerinden ayrı kalmakla fesad çıkarmak … “ olarak anlatılmaktadır.

Değerli kardeşlerim … ! sakın bazı cahil kardeşlerimizin dediği ve yaptığı gibi : Buraya gelip gitmemekle sanki cemaatten mi çıktık, sanki Dinden İmandan mı döndük ?  ifadelerini kullanmayasınınız… !!!

Elbetteki bir müslümanın cemaatine küsmesi veya o cemaate gelip gitmemesi işin bidayetinde kendisini dinden imandan çıkarmaz… Ama unutmayınız ki şeytan bu vesileyle müslümanın elinden birçok şeyini yavaş yavaş alır ve onu bir gün yapayalnız bırakır…

Eğer Allah Rasulü s.a.v’in hadislerinde buyurduğu gibi :  “ ……. Şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır ….. ” sözü sahih ise, ki sahihtir. Sen – cemaatinden uzak kaldıkça – şeytanla baş başasın demektir, bunu sakın unutma… Ve senin bu halin devam ettikçe de, şeytan yavaş yavaş seni ablukasına alacaktır…

Etrafımızda yaşananlar bunun en açık bir örneği ve delili değil midir … ? Hatırlayanlarınız çok iyi bilirler ki, bugün Dinden imandan uzak bir hayat yaşayanların bu konudaki başlangıçları, ufak tefek yanlışlarla olmuştur… Bu yanlışlarında ısrar ettikçe, şeytan onları daha büyük yanlışlara sürükledi …

İnanın bu konudaki en ciddi arızaları ; onları tedavi edecek sohbetlerden uzak kalmarı idi…

Cemaatten uzak kaldıkça artık kendilerine nasihat edenleri de olmadı. Ardından öyle bir hale gelindi ki ; yanlarına gelen giden Müslüman kardeşlerinden de rahatsız olmaya başladılar… Allah’u Azze ve Celle bu tip akibetten bütün Müslümanları korusun…
 

                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts