Ey Müslüman kardeşim … ! Unutmaki Allah’a takdim edilen en azim ibadet namazdır. İslam, kadın olsun erkek olsun bu ibadeti tadili erkan üzere kılmalarını onlara emretmiştir…

Ama esefle ifade etmem gerekir ki, Namazın çok ciddi rükünlarından biri olan ruku konusunda erkekler ve özellikle hanımlar arasında ilginç bir yaklaşımla bellerini düz tutmayanlar söz konusudur… Yani ; eğer kadın rukuda tam düz durur ise, çirkin bir görüntü oluşturduğundan dolayı, bellerini yarım bir şekilde tutmaktadırlar.

Halbu ki bu şekildeki bir yaklaşım herhangi bir delile dayalı olmadığı gibi, aynı mantıkla hareketten dolayı secdeyi de tam yapmamaları gerekirdi. Çünkü onların mantığına göre, secdedeki hanımın duruşu daha çirkin bir pozisyondur…

Hulasa bu konuda sözü daha fazla uzatmadan namaz kılan değerli bacılarıma diyorum ki ; bu tür çirkin yaklaşımlar herhangi bir delile dayalı yaklaşımlar değildir. Dolayısiyla Allah Rasulü s.a.v’in umumen – kadın erkek ayırmadan – namazda nasıl ruku yapılması gerektiyini anlatmış ise, ona uymak zorundayız. Çünkü bu arıza Allah korusun namazı iptal edebilecek bir arızadır…

{ … Ali bin Şeyban r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Ey Müslümanlar topluluğu ! – Ruku ve secdelerde belinizi düzgün tutun – Ruku ve secdede belini düzgün tutmayanın namazı yoktur “ } 

İbni Mace : 3.c.871.n Ebu Davud : 2.c.855.n Ahmed : 2 / 525. 4 / 22.23  İbni Ebi Şeybe : 1 / 89 / 1

{ … Ebu Katade r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Hırsızlığın en kötüsü namaz’dan çalmaktır. Denildi ki : “ Kişi namaz’dan nasıl çalar ya Rasulallah ? “ Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Rukusunu ve secdesini tam yapmayarak. } 

Ahmed : 3 / 70 – 5/310.11518.n – İbni Hibban : 5/209 – 1888.n – Hakim : 1/229.s – Taberani Mu’cemu’S Sağir : 1.C.230.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah, ruku ve secdeler arasında belini doğrultmayana nazar etmez. }

                                Terhib ve Terğib : 1.c.531.n el Albani Sahih li ğayrihi der …  

{ … Ali r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v ruku’ya vardığında eğer sırtına bir su bardağı konulmuş olsa, dökülmezdi. “

Ahmed : 1 /123 – İbni Hacer Telhisu’l Habir : 1/241-361

Görüldüğü gibi namazında ruku ve secdelerine riayet etmeyenler, Allah Rasulü s.a.v tarafından çok sert bir şekilde tenkit edilmişler ve ayrıyeten bu şekilde kıldıkları namazın da namaz sayılmadığı kendilerine anlatılmıştır…

Öğleyse bu hususta sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Şuurlu ve basiretli bir Müslüman  – ister hanım olsun ister erkek – namazının ruku ve secdelerine mutlaka riayet eden birisi olmalıdır.
 

                                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts