Ehli Sünnet çizgisinden ayrılan fırkalardan biri olan Tasavvuf Ehli’nin Kuran ve Sünnet’e ters düşen sözleri ve fiilleri.


Allah Ete Kemiğe Büründü Mahmut Diye Göründü

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.
Şûrâ Suresi 11. Ayet


Direkt Allah’a Bağlanmak İsteyen Şeytan’a Bağlanır

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.
Bakara Suresi 186. Ayet


Allah’tan Gayrısına Dua Eden Cübbeli Ahmet

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.
Ahkâf Suresi 5. Ayet


Ölüm Melek’ine Ben Gelmek İstemiyorum Demiş Efendi

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.
A’râf Suresi 34. Ayet


Öyle Bir Şefaat Anlayışı Ki Herkes Şefaatçi

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz!
Yûnus Suresi 3. Ayet


İsteyen İstediği Kişiye Şefaat Ediyor.

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar. De ki: «Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.»
Yûnus Suresi 18. Ayet


Gelecekten Haber Verenler, Cübbeli’yi Temize Çıkarmış.

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Necm Suresi 32. Ayet


Önderlerini Değiştirmek Yetmemiş Birde Şirk Koşmuşlar.

Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de Şöyle buyurmaktadır:

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (Hristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i (İsa’yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’ndan başka ibadete layık bir ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
Tevbe Suresi 31. Ayet

Similar Posts