{ … Cudame binti Vehb şöyle dedi : Bazı insanların arasında Rasulullah s.av’in yanında bulundum. 0 şöyle buyuruyordu : Hamile – yahut emzikli – kadınla münasebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim. Sonra Rumlara, Farslılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunuyorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şeyle zarar vermiyor, buyurdu….. }

Müslim 1442/141 Malik 2/607/16 Ebu Davud 3882 Nesei 3326 Tirmizi 2076 Darimi 2/146-147 İbni Mace 2011 İbni Hibban 4196 Tabarani 24/534-M. Kebir Beyhaki 7/ 465 Beğavi 2298 Ahmed 6/361

HAYIZLI   KADINLA   SEVİŞMENİN   CAİZLİĞİ

” … Enes radıyallahu anh anlatıyor : ” Yahudilerin şöyle bir adeti vardı : İçlerinde bir kadın âdet görmeye başlayınca, onunla beraber yiyip içmezler, evlerde beraber oturup kalkmazlardı. Bu durumu Ashab radıyallahu anhum Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a sordular. bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti inzal buyurdu. 

” Ey Muhammed ! Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar. De ki : ” O bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan uzak kalın. Temizlenmelerine kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size buyurduğu yoldan yaklaşın… “  Bakara : 222.Ay

Bu Ayet üzerine Resûlullah s.a.v : ” Kadınlarınızla nikah – yani cima – dışında her şeyi yapın ” buyurdu. Bu ruhsat yahudilere ulaşınca : ” Bu adam ne yapmak istiyor ? Bize muhalefet etmediği bir şey bırakmadı ! ” dediler. ( Bu sözü işiten ) Üseyd İbnu Hudayr ve Abbâd İbnu Bişr r.a gelerek : ” Ey Allah’ın Resulü ! yahudiler şöyle şöyle söylüyorlar ” diye haber verdiler. ” Biz kadınlarla beraber oturup kalkmıyacak mıyız ? ” dediler. Resûlullah s.a.v’in rengi öylesine değişti ki, biz onlara kızdığını zannettik. Onlar da hemen çıkıp gittiler. Derken onlar yolda Resûlullah’a gönderilen hediye sütle karşılaştılar. Resûlullah o sütü hemen bunların peşi sıra içmeleri için gönderdi. Böylece anladılar ki, Allah resulü s.a.v kendilerine gücenmemiştir.”

Müslim, Hayız : 16, 302 – Ebu Davud, Nikah : 47, 2165 – Tirmizi, Tefsir : Bakara, 2981 – Nesai, Taharet : 181, 1, 152

{ … Enes r.a şöyle dedi : Yahudiler bir kadın hayız olduğu zaman, artık onunla  temizlenene kadar – beraber yemek yemezler ve evlerde onlarla bir araya gelmezlerdi. Sahabeler hayız hususunu Rasulullah s.av’e sordular. Bunun üzerine, Allah-u teala : { Sana hayızdan soruyorlar. De ki : 0 eziyettir. Hayız halinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın… } ayetini indirdi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : Cima dışında her şeyi yapabilirsiniz, buyurdu. Bu yahudilere ulaştığında : Bu zat, bizim işimizden terk ettiği her şeyi sırf bize muhalefet olsun diye terk ediyor dediler… }

Müslim 302/116 Ebu Avane 1/3 11 Ebu Davud 258 Nesei 367-287 Tirmizi 2977 İbni Mace 644 İbni Hibban 1362 Tayalisi 2052) Beyhaki 1/3 13 Beğavi 314 Ahmed 3/131-246

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Hayız olduğum vakit Nebi s.a.v bana emreder ben de izarımı bağlardım. Sonra benimle mübaşeret ederdi. }

İbn Carud 106 Buhari : 400.s  Müslim 293 Ebu Avane 1/309 Ebu Davud 268 Nesei 284 Tirmizi 132 Darimi 1/244 İbni Mace 636 İbni Hibban 1365 Abdurrezzak 1237 Ahmed 6/55

{ … İkrime r.a Rasulullah’in eşlerinin birinden rivayet edip şöyle dedi : Rasulullah s.a.v hayız halinde olan hanımıyla – mübaşeret gibi – bir şey yapmak istediğinde, onun fercine bir bez atar dilediği şeyi yapardı. }

Ebu Davud : 272 – Beyhaki : 1506 – Albani 5 : 125-Zifaf

” … Aişe r. anha anlatıyor : ” Bizden biri hayızlı olur, Resûlullah  s.a.v’de onunla mübaşeret etmek dilerse, ona hayız olur olmaz izarını bağlamasını emreder, sonra mubaşeret ederdi. – Yani cima hariç oynaşır ve sevişirdi – Sizden hanginiz, nefsine, Resûlullah s.a.v’in nefsine hakim olduğu kadar hakim olur ? 

Nesai’nin Cümay’ İbnü Ümayr’dan kaydettiği bir rivayette şöyle denmiştir : ” Ben, annem  ve  teyzemle birlikte Aişe radıyallahu anha’nın yanına girdim. Onlar  Aişe’ye : ” Hayızlı iken, sizlerle Aleyhissalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu ? ” diye sordular. Aişe validemiz : ” Hayız olduğumuz zaman bize, geniş  bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze iltizamda ( yani temasta ) bulunurdu.”


Muvatta’nın rivayetinde şöyledir : ” Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Aişe’ye göndererek – kişi, hayızlı olan hanımıyla mubaşerette bulunabilir mi ? – diye sordurdu. Aişe r.anha : ” Kadının alt kısmınna izarını bağlatsın sonra onunla mubâşerette bulunsun ” cevabını verdi.”


Ebu Davud ve Nesai’nin bir rivayetinde şöyle denmektedir : ” Resûlullah  s.a.v zevcele-rinden bir kadınla hayızlı olduğu halde mubaşeret ederdi. Yeter ki, uyluklarının ortasına kadar izarı uzanmış olsun veya dizleri örtülü bulunsun.”


Buhari, Hayz 5; Müslim, Hayz 1, 4, 293, 295 Muvatta, Taharet 95, 1, 58 Ebu Davud Taharet 107, 267, 268, 273 Tirmizi, Taharet 99, 132 Nesai, Hayz 12, 13, 1, 189


Zeyd İbnu Eslem radıyallahu anh anlatıyor : ” Bir adam, Resûlullah s.a.v’e sordu : ”  Ey Allah’ın Resulü !  Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir ? ” Resûlullah s.a.v : ” Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin. “

Muvatta, Taharet 93, 1,57

İkrime, Resûlullah s.a.v’in zevcelerinden birinden naklen anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v, hayızlı hanımlarıyla bir mübaşerette bulunmak dileyince hanımının ferci üzerine bir şey örterdi.. “

Ebu Davud, Taharet 107, 272

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v buyurdular ki : ” Kişi, hayızlı karısıyla cinsi münasebette bulunursa ( hatasına kefâret  olarak ) yarım dinar tasadduk etsin.”

Bir rivayette ise şöyle denmiştir :

” Kişi hayızlı hanımına, hayız halinin başlangıcında, kan kırmızı renkte iken temas ederse bir dinar tasadduk etsin. Kanın kesilmeye yüz tutup akıntının sarardığı zaman temas eden, yarım dinar tasadduk  etsin.

Tirmizi der ki : ” Bu hadis İbnu Abbas radıyallahu anhüma’dan mevkuf – yani kendi sözü – olarak da rivayet edilmiştir.”  

Ebu Davud’un bir rivayetinde hayızlı karısına temas eden kimse hakkında Resûlullah s.a.v’in : ” Bir veya yarım dinar tasadduk etsin ” dediği kaydedilmiştir.

Ebu Davud der ki : ” Bu rivayet ( yani İbnu Abbas’ın ” bir veya yarım…” diyerek yaptığı rivayet ) sahihtir, ( diğer “…yarım dinar…” diyen rivayet bu kadar kavi değildir. ) “


Bir rivayette şöyle denmiştir : ” Kişi hanımına kanama halinde temasta bulunmuşsa bir dinar, kanın kesilme halinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder.”

Tirmizi, Taharet 103, 136, 137 Ebu Davud, Taharet 106 – 264, 265, 266 Nesai, Taharet 182, 1, 153 İbnu Mace, Taharet 123, 640

 “ … Aişe r.a : ” Ben hayızlı iken Resûlullah s.a.v’in başını yıkardım ” demiştir.

Buhari, Hayz 2, İ’tikaf 2, 3, 4, 19, Libas 76 Müslim, Hayz 10, 297 Muvatta, Taharet 102, 1, 60 Ebu Davud, Savm 79, 2467, 2468, 2469 Tirmizi, Savm 80, 804 Nesai, Hayz 20, 1, 193

Yine Aişe radıyallahu anha anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v, ben hayızlı iken kucağıma yaslanır ve Kur’an okurdu.”

Buhari, Hayz 13, Tevhid 52 Ebu Davud, Taharet 103, 260  Nesai, Hayz 16, 1, 191

Meymune radıyallahu anha anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v bizden biri hayızlı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kur’an okurdu. Bizden birimiz hayızlı iken Resûlullah’ın humrasını mescide taşır ve yayardı.”

Nesai, Hayz 19, 1, 192

” … Ümmü Seleme r.anha anlatıyor : ” Ben, Resûlullah s.a.v ile birlikte kadife bir örtünün altında yatıyordum. Ay halimin başladığını farkettim. Hemen örtünün altından kayıp hayız elbisemi bulup giyindim. Resûlullah s.a.v : Hayız mı oldun ? buyurdular. ” Evet ! ” dedim. Beni yanına çağırdı. Örtünün altında beraber yattık.”

Buhari,Hayz 4, 21,22, Savm 24 Müslim, Hayz 5,296 Nesai,Taharet 179,1, 149, 150  

“ … Umâre İbnu Gurâb’ın anlattığına göre, bir halası kendisine Aişe radıyallahu anha’dan şöyle sorduğunu anlatmıştır : ” Birimiz hayız olduğumuz zaman kocamızla ayrı yatmamız mümkün değil, tek yatağımız var.”

Aişe şu cevabı vermiştir : ” Ben sana Resûlullah s.a.v’in yaptığını anlatayım : ” Bir gece eve girdi. Ben o sırada ay hali görüyordum. Mescidine geçti. – Ebu Davud der ki : ” Bundan maksad evindeki namazgâhıdır.- ( Orada namaz kıldı ), fakat bir türlü ayrılmadı. Derken benim gözlerim kapanmış, soğuk da onu üşütmüş. Gelip ” Bana yaklaş ! ” dedi. Ben de : ” Hayızlıyım ! ” dedim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm : ” Öyle de olsa ! Uyluklarını aç ! ” dedi. Uyluklarımı açtım. Göğüs ve yanağını uyluklarımın üzerine koydu. Ben de üzerine eğildim. Isınıp uyuyuncaya kadar böyle durduk.”

Ebu Davud, Taharet 107, 270 

” … Aişe radıyallahu anha anlatıyor : ” Ben hayızlı iken su içer, sonra kabı Resûlullah s.a.v’e verirdim. O da ağzını, ağzımın değdiği yere koyardı.”

Ebu Davud ve Nesai’de de şu rivayet gelmiştir : ” Ben ay halinde iken etli kemiği dişleyerek yer, sonra da Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a uzatırdım. O da ağzını, tam ağzımı koymuş bulunduğum yere koyarak yerdi. “


Nesai’nin bir diğer rivayeti şöyle : ” Şureyh İbnu Hani, Aişe r. anha’ya : ” Bir kadın hayızlı iken kocası ile birlikte yemek yer mi ? ” diye sordu. Aişe : ” Evet “ dedi, benim kanamam varken Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm beni çağırırdı, ben de onunla birlikte yerdim. Bu sırada etli kemiği alır, – bana uzatır, önce benim başlamam için – bana yemin verirdi. Ben de onu alır ve bir miktar dişler – sonra Resûlullah’a uzatırdım -. O da ağzını, kemikte tam benim ağzımı koyduğum yere koyarak yemeye başlardı. İçecek bir şey istediği olur, getirince ondan önce benim içmem için bana yemin verirdi, bunun üzerine ben de kabı alır bir miktar içer, sonra bırakırdım. Bu sefer onu Aleyhissalatu vesselam alır, kabın tam benim ağzımı koyduğum yerine ağzını koyarak içerdi.”

Müslim, Hayz 14,300.n – Ebu Davud : 259.n – Nesai, Taharet 177, 1, 148

” … Abdullah İbnu Sa’d el-Ensari r.a anlatıyor : ” Resûlullah s.a.v’e hayızlı kadınlarla beraber yemek hususunda sordum. ” Onlarla beraber yiyin ! ” buyurdular.”

Tirmizi, Taharet 100, 133

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts