1)Abdullah ibn-i Ebi Evfa diyor ki:’’Muaz Şam’dan döndüğünde Rasulullaha (s.a.v) secde etti. Peygamberimiz (s.a.v) dedi ki: Bu nedir ya Muaz? Dedi ki: Şam’a gittim orada gördüm ki insanlar büyüklerine ve ilim adamlarına secde ediyor.Ben de bunu sana yapmayı istedim.peygamberimiz (s.a.v) dedi ki:Öyle yapmayın! Eğer ben birinin diğerine secde etmesini emretseydim;kadının kocasına secde etmesini emrederdim.Nefsimi elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allah’ın hakkını ödeyemez.Eğer kocası ondan onunla beraber olmasını isterse,kadın devenin üstünde olsa bile ona hayır diyemez.’’

 

Bu hadis: İbn-i Mace 1853,İbn-i Ebi Dünya 541,Ebu Nuaym 137,Beyhaki 7/292 ,İbn-i Hibban sahihinde 4171 ‘ de geçiyor.Şeyh Elbani sahih demiştir,Şuayb’ul Arnavut hasen demiştir.

2)Bu hadis Muaz ibn-u Cebel’den de geliyor.

Abdürezzak Musannef’inde rivayet etmiştir 20596

İbn-i Ebi Şeybe’nin Musannef kitabında 17126,17127

Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde 19420,22046,22047

İbn-i Ebi Dünya 535,536  ,  İbn-i Ebi Hatim İlel kitabında 1282  ,  İbn-i Hibban sahihinde 4159  ,  Taberani El-Kebir’de 5116,5117  ,  Beyhaki 7/292  ,  Beğavi 2329  da rivayet etmiştir.

3)Zeyd ibn-i Erkam ‘dan gelen hadisi; İbn-i Ebi Dünya 540,Taberani 5084 ve Müsned-i Bezzar rivayet etmiştir.

4)Ebu Hureyre’den gelen hadisi;  Tirmizi 1159  ,  İbn-i Ebi Dünya 534  ,  İbn-i Hibban sahihinde 4150  ,  Beyhaki 7/292 ‘de rivayet etmiştir.

Şeyh Elbani hadise hasen ve sahihtir demiş.Tirmizi diyor ki: ‘’Bu hadis Muaz bin Cebel,Suraka bin Malik,Aişe,İbn-i Abbas,Abdullah bin Ebi Evfa,Talk bin Ali,Ummu Seleme,Enes ve İbn-i Ömer ‘den gelmiştir.

5)Enes bin Malik hadisi: Ahmed bin Hanbel Müsned’inde 12614,Nesai 9147,Ebu Nuaym 137 ‘de geçiyor.

6)Kays bin Sâd bin Ubade hadisi: Ebu Davut 2140,Hakim Müstedrek’te 2763,Beyhaki 7/291 ‘de geçiyor.

7)Ğaylan bin Seleme hadisi: Müstedrek el-Hakim 7326 ‘da geçiyor.

8)Suraka bin Malik hadisi: İbn-i Ebi Dünya 537,Taberani 6590 ‘da geçiyor.

9)Cabir bin Abdillah hadisi: İbn-i Ebi Şeybe Musannef kitabında 17132 ‘de geçiyor.

10)İbn-i Abbas hadisi: İbn-i Ebi Dünya 539 ‘da geçiyor.

11)Yâ’la bin Murre hadisi: Ebu Nuaym 136 ‘da geçiyor.

12)Hz.Aişe’den gelen hadis: İbn-i Ebi Şeybe Musannef 17128,Ahmed bin Hanbel Müsned’te 24528,İbn-i Mace 1852,İbn-i Ebi Dünya 538 ‘de geçiyor.

 

Similar Posts