Bize Yahya b. Eyyûb ile Muhammed b. Abbâd ri­vayet ettiler. Lâfız Yahya’nındır. Dediler ki: Bize Mervânu’bnu Muâviye, Yezîd yâni İbni Keysân’dan, o da Ebû Hâzim’den o da Ebû Hureyre’den naklen rivayet etti. Ebû Hureyre şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) «Anneme istiğfar etmek için rabbimden izin İstedim de, bana izin ver­medi. Fakat kabrini ziyaret etmek İçin İzin İstedim; bana izin verdi.» buyurdular. Müslim, Cenaiz, 105 (976)

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile Züheyr b. Harb rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Muhammed b. Ubeyd Yezîd b. Keysân’dan, o da Ebû Hâzim’den, o da Ebû Hureyre’den naklen rivayet etti. Ebû Hureyre şöyle demiş: Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) annesi­nin kabrini ziyaret ederek ağladı. Yanındakileri de ağlattı. Sonra şöy­le buyurdu: «Annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim. Fakat bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim; ona izin verildi. Binâenaleyh sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır.» Müslim, Cenaiz, 108 (976)

Similar Posts