Bana Muhammedu’brü Hatim rivayet etti. (Dedi ki): Bize Behz rivayet etti. (Dedi ki): Bize Vüheyb rivayet etti. (Dedi ki); Bize Mûsâ b. Ukbe, Abdulvâhit’den, o da Abbâd b. Abdillâh b. Zübeyr’ den naklen rivayet etti. Abbâd, Aişe*den şunu rivayet etmiş: «Sa’du’bnü Ebî Vakkaas vefat edince Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’n zevceleri cenazesinin mescide getirilmesini, kendilerinin de ce­nazesinin mescide getirilmesini, kendilerinin de cenaze namazını kılacak­larını bildirmek için haber gönderdiler. Cemâat da öyle yaptılar. Derken cenazeyi, namazını kılmak üzere Ümmehât-ı Mü’mînîn’in hücreleri önünde durdurdular. Ve peykelere bakan cenazeler kapısından çıkardılar. Mütea­kiben halkın bunu ayıpladıklarını haber aldılar. Halk-. — Cenazeler mescide sokulmamalı idi; diyorlardı. Aişe bunu du­yunca: — Şu insanlar bilmedikleri bir şey’i ayıplama hususunda ne de sür’at gösterirler; Bir cenazenin mescidden geçirilmesi hususunda bizi ayıplamış­lar. Hâlbuki Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Süheyl b. Beydâ’nın cenaze namazını ancak mescidin içinde kılmıştı; dedi.» Müslim Süheyl b. Da’d’ın İbnü’l-Beyda olup annesinin isminin Beyda olduğunu zikretmiştir. Müslim, Cenaiz, 100

Similar Posts