Muhammed ibn Abbad ibn Cafer, Câbir b. Ab­dullah Kabe’yi tavaf ederken:  — «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cuma günü oruç tutmaktan nehiy buyurdu mu ? diye sordu. — «Evet, şu beytin Rabbine yemin olsun (nehyetti.) dedi. Müslim, Sıyâm, 146 (2681)

Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hafs ile Ebû Muâviye, A’meş’den rivayet ettiler. H. Bize Yahya b. Yahya da rivayet etti. Lafız onundur. (Dedi ki) : Bize Ebû Muâviye, A’meş’den, o da . Ebû Hureyre (Radiyallahû anh) ‘dan naklen haber verdi. Ebû Hureyre şöyle demiş : Resûlullah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) : «Hiç biriniz cuma günü oruç tutmasın. Ancak ondan önce yahut sonra oruç tutarsa o başka.» buyurdular. Müslim, Sıyâm, 147 (2683)

Similar Posts