Bana İshâk b. Mansûr da rivayet etti, (Dedi ki) : Bize Bavh b. Ubâde haber verdi. (Dedi ki) : Bize İbn-i Cüreyc rivayet etti. (Dedi ki) : Bana Atâ’ haber verdi ki : Câbir b. Abdillah’ı şunu söylerken işitmiş. Resûlullah (Sav). «Gece karanlığı bastığı —yahut gecelediğiniz— vakit çocuklarınızı (çıkmaktan) men edin. Çünkü şeytanlar o zaman dağılır. Gecenin bir kıs­mı gitti mi onları salın. Kapıları kapayın ve Besmele çekin. Çünkü Şeytan kapalı kapı açamaz. Tulumlarınızı bağlayın ve Besmele çekin! Kaplarınızı örtün ve Besmele çekin! Kaplarınızın üzerine bir şey olsun koyun. Kandillerinizi de söndürün!» buyurdular. Müslim, Eşribe, 97 (5250)

Ebu Said Hoca,  Ekim 2015 tarihinde bu hadis kendisine sorulduğunda; burada kastedilen çocukların yalnız başına salınmaması gerektiği ama yanlarında velileri olursa bu hadisin kapsamından çıkacaklarını belirtti.

Similar Posts