|

İsbal – Aşık Kemiği Ve Paçaları Uzatma

kastıyla giyilmişse haramdır. Böyle bir kasıt yoksa ve elbisenin boyu ayak topuklarına (iki yanda bulunan topuk kemiklerine) kadarsa mekruh değildir. Eğer boyu ayak topuklarından daha aşağıya iniyorsa ve caka satıp kibirlenmek kasti olmasa da tenzihen mekruhtur.
Buharî ve Müslim’de geçen şu hadis bütün bunlara delalet etmektedir: “Kim kibir kastıyla elbisesini uzatırsa kıyamet gününde yüce Allah onun yüzüne bakmaz.” [503] Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun giyilen elbisenin hükmünü kibirlenmek için giyilmiş olması şartına bağlamıştır. Bu da Buharî’nin şu hadisinde kastedilenin bu olduğunu gösteriyor: “Ayak topuklarından aşağıda olan izâr (sahibi) cehennemdedir.” [504] Çünkü mutlak olan ki bu son hadistir- mukayyet olana -ki bir önceki hadistir- hamledilir. Müçtehit imamlar bu meseleden bahsederken bunu açıklamışlardır.
Birçok delil bu hususu teyit etmektedir. Onlardan biri de Buharî’nin naklettiği şu hadistir: “Ebu Bekr es-Sıddık radıyallahu anh der ki ey Allah’ın elçisi, giydiğim izâr uzun geliyor, onu giyebilir miyim? Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle buyurur: Sen bunu caka satmak için yapanlardan biri değilsin.”[505]

Similar Posts