باب وجوب صلاة الجماعة

Cemaatle Namazın Vucubiyyeti

Buhari r.h. sahihinde, bu mevzuya yukarıdaki başlığı atmıştır.

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Bakara 43. Namazı kılın, zekâtı verin. Rukû edenlerle birlikte siz de rukû edin.

İbn Kayyim:

Namaz kelimesi ruku ile ifade edilmiş. Ruku, namazın erkanındandır. Ruku edenlerle yani namaz kılanlarla demektir. Namazı Terk etmenin hükmü 139-141

…….Ebû Hureyre’den:

Rasûlullah (S) şöyle buyurmuştur: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun, içimden öyle geçti ki, bir­ çok odun toplanmasını emredeyim. Odunlar yığılsın. Sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim; okunsun. Sonra birine emredeyim de o insanlara imâm olsun. Sonra o cemâati bırakayım da namaza gelmeyen erkeklerin üzerine gidip evlerini üstlerine yakıvereyim. Ve yine nefsim elinde olan Allah’a yemîn ederim ki, onların herhangisi (burada) semiz etli bir kemik parçası yâhud iki tane güzel paça bula­cağını bilir olsaydı, muhakkak yatsı namazına gelip hazır bulunur­du”. Buhari, Ezan, 29

…Ebû’d-Derdâ’dan;

demiştir ki: Resûlullah (s.a.s)’i şöyle buyururken işittim: “Köyde ve kırda üç kişi bir arada olur da, namazı cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara gâlib gelir, (musallat olur ve onları Allah’ın zikrinden alıkoyar). Aman, cemaate sarıl, çünkü kurt, sürüden ayrılan koyunu kapar”. Zaide dedi ki; Sâib(hadis ravilerinden) cemaatten muradın, “cemaatle namaz” olduğunu söyledi. Ebu Davud, Salat, 46 ….Elbani: Hasen

CEMAATLE NAMAZI VACİP GÖRENLERİN ALEYHİNE DELİL

Ebu Musa der ki: Nebi s.a.s.: “Namazdan dolayı insanların en büyük sevaba hak kazananı derece derece uzaktan yürüyüp gelenlerdir. İmam ile beraber kılmak için namazı bekleyen kimse de, hemen kılıp sonra uyuyuverenden daha büyük sevaba nail olur.”

Buhari 651 – Müslim 622

Similar Posts