İlme Davet Derneği

Sutre bulamadığında ‘bana sırtını dön’ denir.

Nafi r.h. şöyle dedi: İbnu Ömer r.a. Mescidin direklerinden birisini sutre edinmek için birisine sırtını dön derdi.

İbn ebi Şeybe Musannif 2895 Sahih