İlme Davet Derneği

Cuma namazı hutbesinde yanındakine sus bile denmez

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle haber verdi: Rasulullah (s.a.v) “Cuma günü imam hutbe irad ederken arkadaşına sus desen luzumsuz söz söylemiş olursun” buyurdu. Muslim 11-851