İbn Hacer Fethu’l-bari de şu bilgileri aktarıyor:

 

İmam Şâfii’ye namazda elleri kaldırmanın anlamı nedir? diye sorulduğunda; Allah’ı tazim etmek  Rasulunun sünnetine ittiba etmektedir diyor. İbn Abdilberr, ibn Ömer’in şöyle dediğini naklediyor: Elleri kaldırmak namazın ziynetidir. Ukbe ibn Amir şöyle demiştir. Ellerin her kaldırılması için on sevap yazılır her parmağa bir hasene.

Similar Posts