Bize Ubeydulah b. Muâz ile Muhammed b. Abdi’l-A’lâ rivayet ettiler. Dediler ki: Bize El – Mu’temir, babasından, o da Bekir den, o da Ebû Râfi’den naklen rivayet etti. Ebû Râfi’ şöyle demiş: «Ben Ebû Hureyre ile beraber yatsı namazını kıldım, da İnşikak sû­resini okudu ve secde etti. Kendisine: Bu secde ne oluyor? dedim. Ebû Hüureyre: — «Ben onu Ebû’l-Kaasim (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’a arkasında yapmışımdır. Binaenaleyh ona kavuşuncaya kadar da yapmakda devam edeceğim!» cevâbını verdi. İbni Abdi’l – A’lâ: «Binaenaleyh ben o secdeyi yapmakda devam edi­yorum;» dedi.

Müslim, Mesâcid ve Mevziu’s Salat, 110

 

Similar Posts