Bize bu hadîsi İshâk b. İbrahim el-Hanzalî de rivayet etti. (Dedi ki): Bize Sufyan b. Uyeyne, Alâ’dan, o da Babasından, o da Ebû Hureyre’den, o da Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘den nak­len haber verdi. Efendimiz şöyle buyurmuşlar: «Her kim içersinde ummu’l Kur-ânı okumaksızın bir namaz kılarsa o namaz noksandır; tamam değildir.» Bunu üç defa tekrarlamışlar. Bunun üzerine Ebû Hureyre’ye:’ Bizler imamın arkasında bulunuyoruz diyen olmuş. Ebû Hureyre;  Onu içinden oku, zira ben Resûlullah (Sallaîlahu Aleyhi ve Sellem): «Allah Teâlâ : Namaz (sûresi olan fatihayı) kendimle kulum ara­sında yarıya taksim ettim………

Muslim 904 İbn Huzeyme 478/96

Similar Posts