İlme Davet Derneği

Sutreyle secde yaptığımız yer arasında ne kadar mesafe olmalı?

Sehl bin Sad r.a. : Allah rasulu sav’in musallası (secde ettiği yer) ile duvar (sutresi) arasında bir koyun geçecek mesafe vardı.

Buhari 466 Muslim 788 Ebu Davud 914