İlme Davet Derneği

Namazda elleri kaldırırken baş parmak uçları kulaklara değdirilir mi?

Bu zayıf bir hadise dayanır.

Abdulcebbar bin Val r.a.: Babasının şöyle rivayet ettiğini haber verdi: Babası, Allah rasulu sav namazda (el kaldırdığında) baş parmak uçlarını kulak memelerine değdirdiğini gördüm dedi.

Ebu Davud 628 Nesai 123