Elbani (Rhm) 'nin Ramazanın Başlangıcını Tespit Fetvası

Elbani (Rhm) ‘nin Ramazanın Başlangıcını Tespit Fetvası

Soru : ( Şeyh Elbani’ye şöyle soruldu: ) Asya’lıların hilali görmeleriyle Afrika’lılar veya benzerleri de oruç tutabilir mi?”

Cevap: Bu konuda asıl Allah Rasulu (s.a.v)’in şu hadisidir:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

(Ramazan Hilal’ini) görünce oruç tutun, (Şevval Hilal’ini) görünce iftar edin.”

Bu hitap, doğuda olsun, batıda olsun ümmetin tamamınadır. Lakin bu uygulama bugün kolay değildir.

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bazı âlimlerin dedikleri gibi her bölgede ayrı rü’yet olduğunu söylememiştir.

Bu âlimler bunu ancak kendi içtihatları olarak söylemişler ve bu Nebevi emri o günün şartlarına göre genel anlamda gerçekleştirmek istemişlerdir.

Bugün ise bir anda dünyanın tamamında hilalin görüldüğünü ispat mümkündür.

Nerede hilalin görüldüğü sabit olursa, bu bilginin kendilerine ulaştığı kimseler oruç tutarlar.

Bu durum, bazı ülkelerde öncelik ve sonralık gibi birçok kargaşalara düşmekten hayırlıdır.

Lakin hakikatte mesele İslami hükümetlerle alakalıdır.

Bu hükümetlerin oruç vakitlerini birleyerek İslam toplumlarını bu kargaşaya düşmekten kurtarmaları gerekir.”

Elbani (Rhm) ‘nin Ramazanın Başlangıcını Tespit Fetvası İle Alakalı Kaynakça

El-Meseilu’l İlmiyye ve’l Feteva eş-Şeriyyeti Feteva Şeyh Allame Muhammed Nasıruddiğn el-Elbani fi’l Medineti ve’l İmera / amr Abdu’l Mun’ıym Selim

Similar Posts