İlme Davet Derneği

Bize diyorlar ki; neden Mekkeli müşrikler ve diğer müşrikler için inmiş olan ayetleri bize okuyorsunuz.?

Biz de bu söze şöyle karşılık veririz; Rasulullah’ın (s.a.v.) muhatap olduğu insanlara (başta sahabelere) kendilerinden önceki Yahudi-hırıstiyan vs… delalet fırkalarını örnek vererek, sahabelerin de aynı hataya düşmemeleri istenmiştir.

Mesele şu; verilen örneklerdeki hususlar sizde var mı yok mu? Varsa; iş size kalmış, yoksa; boş verin, kızmaya gerek yok.