Diyorlar ki Miraç hadisi İsrailiyyattandır.

Hadisimizin metni bunun böyle olamayacağına delildir. Neresi mi?

Miraç hadisinde;

Rasulullah(s.a.v.) Musa(a.s.) ile karşılaşınca, Musa şöyle der: “ Yarab! Bu benden sonra gönderdiğin bir zattır. Fakat onun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden cennete girenlerden daha çoktur.”

Siz, hadis uyduran bir Yahudi olacaksınız sonra da cennette, Muhammed ümmetinin Musa’nın ümmetinden daha fazla olacağını söyleyeceksiniz?

İşte aklı kullanma sanatı.

Similar Posts