Ey Müslüman … ! eğer Allah’ın sana ihsan ettiği imanın tadını aldıysan diline sahip ol. Ondan çirkin ve fahiş sözler sudur etmesin. Onunla kimseyi kırma, kimseyi incitme. Kimseye sövme-sayma. Çünkü geri dönmesi imkansız olan şeylerden bir tanesi de ; ağızdan çıkan söz’dür.

Ve unutmaki Allah’u Azze ve Celle kaba ve ağzı bozuk insanları asla sevmez.

( … Abdullah r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Mü’min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir. )

Tirmizi : 3.C.2043.n 

( … Ebu’d Derda r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kıyamet günü mü’minin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. – Unutmayın ki – Allah’u Azze ve Celle, kaba ve ağzı bozuk kimseyi asla sevmez.  )

Tirmizi : 3.C.2070.n

( … Ukbe bin Amr r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Dindarlık ve Salih amel dışında hiç kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur. Kişinin kötü hareketli, ağzı bozuk, cimri ve korkak olması kötülük olarak ona yeter. )

Camiu’s Sağir : 3.c.3322.n – Beyhaki Şuabu’l İman’dan

( … Allah Rasulü s.a.v’e “… İnsanları en çok cehenneme sürükleyen şey nedir, diye soruldu. Rasulullah s.a.v : Ağız ve ferc’tir, buyurdular “  )

Tirmizi : 3.C.2072.n

“ … İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Mü”min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır. “

Tirmizî, Birr 48, 1978

“ … Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivâyete göre ; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : “ Haya imandandır. İman edenin yeri ise Cennettir. Kötü söz konuşmak insanlara sıkıntı verip incitir, sıkıntı verip inciten kimselerin yeri de Cehennemdir. “ 

Tirmizi Birr : 65 ; Müsned : 10108 

“ … Hatta Allah Rasulü s.a.v : “ Şeytana sövmeyin  “ ifadesiyle, bir müslümanın şeytan için dahi – ağzını kirleterek –  çirkin kelimeler kullanmasını yasaklamıştır. “

el Albani Silsiletü’s Sahiha : 2422.n – Sahihu’l  Cami’  : 7318.n

                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts