Ey Müslüman … ! ister sanal ortamda ol ister real ortamda ol, Din adına ağzından çıkan laflara, sözlere dikkat etmelisin… 

Unutma ki Din adına rast gele konuşmalarımız ve yazışmalarımız, sorumsuzca davrandığımız tehlikeli bir iştir… Allah’ın ve Rasulünün söylemediği bir sözü söylememiz, unutmayın ki Allah’a ve Rasulüne bir iftiradır. 

Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor : 

 ” … Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.“ Nahl : 116

 “ … Alî r.a şöyle demiş : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Benîm üzerimden yalan uydurmayın, Çünkü her kim benim üzerim­den yalan uydurursa Cehennemi boylar.  

Müslim : 1.c.Mukaddime 34.s – Buhari : 1.c.262.s

 “ … Enes b. Mâlik r.a şöyle dedi :  Sizlere çok hadîs rivayet etmeme Rasulullah s.a.v’in şu hadîsi cidden mâni’ olmaktadır : “ Her kim kasdî olarak benim üzerimden bir yalan uydurursa hemen Cehennem’deki yerine hazır olsun. “

Müslim : 1.c.Mukaddime 34.s – Buhari : 1.c.263.s

 “ … Ebu Hureyre r.a şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : “ Her kim benim üzerimden  kasden yalan söylerse Cehennemideki yerine hazır olsun. “

Müslim : 1.c.Mukaddime 34.s – Buhari : 1.c.263.s 

“ …  Rabîa rivayet etti dedi ki : Mugîre Küfe emîri iken mescide geldim. Az sonra Muğîre şunları söyledi : Ben Rasulullah s.a.v’i şöyle derken dinledim : “ Şüphesiz ki benim üzerimden söylenen bir yalan başka bîrinin üzerinden söylenen yalan gibi değildir. İmdi her kim kasden benim üzerim­den yalan söylerse Cehennem’deki yerine hazır olsun. “

Müslim : 1.c.Mukaddime 35.s

Bilinen bir gerçektir ki ; başkasının üzerinden söylenen yalan ile Rasulullah s.a.v’in üzerinden yalan birbirinden çok farklıdır.  Başkaları adına yalan söylemek bir nebze te’vil götürür ve onun işi biraz kolaydır… Ama  Rasulullah s.a.v’in üzerinden  uydurulan yalan, ondan daha ehven bile olsa günahı onunkinden çoktur… Çünkü Rasul adına söylenen yalan, din adına söylenen yalan demektir.

Ve hadisi şeriflerde anlatılan diğer bir hususta ; Allah Rasulü adına söylenen yalan, eğer kasıtlıysa bu çok tehlikelidir ki Allah korusun bu adamı dinden imandan uzaklaştırır. Ama eğer bir kimse resul adına bilinçsizce konuşuyorsa, yani söylediğinin gerçekten hadis olduğunu sanıyor veya hadisin uydurma ve zayıf olduğunu bilmiyorsa bu durum elbetteki diğerinden çok farklıdır.

Öyleyse nerde olursan ol, ister sanal ortamda ol ister real oltam da ol, konuşmalarına, yazmalarına dikkat etmen gerekir… Zira hayra vesile olan hayrı işlemiş olduğu gibi, şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir…

               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts