Dinimizde her türlü kolaylığı sağlayan Rabbimize hamdu senalar olsun …  Allah’u Teala kerim kitabında kullarına şöyle buyurmaktadır :

 …..” يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”………

“ ….. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez …. “

                                                                                                   Bakara : 185

{ … Abdullah ibn Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Muhakkakki Allah’u Teala kendisine isyan edilmemesini sevdiği gibi, tanımış olduğu ruhsatların yapılmasını da sever. }

Ahmed : 2/108.5832.n – İbn Huzeyme : 3/ 2027 – Heysemi : 3/4939 – Bezzar : 988-999 – Taberani kebir : 11880 – İbni Hibban : 354 – Camiu’s Sağir : 1/1894

Değerli kardeşlerim … ! Rabbimizin iman eden kullarına sağladığı kolaylıklardan birisi de,  – kadın olsun erkek olsun –  temiz olan ayakkabı, Bot ve Çizmeleri ile namaz kılabilecekleridir… Ve tabiî ki bu, müsait ortamlarda olmalıdır … Yani açık alanlarda, dağda, taşta, bağ da bahçede … Değilse bu, şu anki camilerde veya mescidlerde falan değil …

“ … Ebu said el-Hudri r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bir gün ashabına namaz kıldırıyordu. Namazda ayakkabılarını çıkarıp onları sol tarafa koydu. Cemaat bunu görünce onlarda ayakkabılarını çıkardılar. Rasulullah s.a.v namazını bitirince ; ayakkabılarınızı çıkarmanıza sizi sevkeden şey nedir ? buyurdu. Onlar : senin ayakkabılarını çıkardığını gördük,biz de onun için çıkardık, dediler. Peygamber s.a.v şöyle dedi :

Bana Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi, sizden biriniz mescide geldiği vakit ayakkabılarını kontrol etsin, eğer pislik veya tiksindirecek bir şey görürse onu silsin ve ayakkabılarıyla namaz kılsın. “

Ebu Davud : 1.C.650.n

{ … Mugire b. Şu’be r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti. }

Ebu Davud : 1.c.159.n – Tirmizi : 1.c.99.n – İbni Mace : 2.c.559.n – İbni Ebi Şeybe : 1/2151 İbni Hibban : 1338-el-İhsan – İbni Huzeyme : 198 Tabarani : 20/996 – Tahavi : 1/97-el-Meani’l A’sar – Hakim : 1/169 – Beyhaki : 1/28 – Ahmed : 4/252 – Albani : 101 – el-İrva

{ … Said ibnu Yezid dedi ki : Enes İbnu Malik’e : Rasulullah s.a.v ayakkabları ayağında namaz kılarmıydı ? diye sordu. O, evet diye cevap verdi. “

Buhari : 1.c.479.s. – Müslim : 2.c.555.n – Tirmizi : 1.c.396.n

{ … Şeddat bin Evs r.a nun babası Evs r.a dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Sizler Yahudilere muhalefet edin, zira onlar ayakakbıları ve mestleri ile namaz kılmazlar. “

Ebu Davud : 1.C.652.n 

{ … Amr bin Şuayb r.a nun babasından, onun da dedesinden rivayetine göre o şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v’i hem yalın ayak hem de ayakkabıları ile namaz kılarken gördüm. “

Ebu Davud : 1.C.653.n – İbni Mace : 1038.n 
 

                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts