Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki insanın Rabbisine takdim ettiği en azim ibadeti namazıdır. Ve kıyamet günü Allah’ın huzurunda ilk hesaba çekileceği ameli de namazıdır.

Muhammed s.a.v’in sünneti seniyesinde bu ibadetin öneminden sık sık bahsedilmiş ve onun Cennetin anahtarı olduğu haber vermiştir.

“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Cennetin anahtarı Namaz’dır. Namazın anahtarı da taharettir. “      

Ahmed : 3 / 340

 “ … Ma’dân b. Ebî Talhate’l-Ya’merî rivayet etti. Dedi ki : Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in azatlısı Sevbân’la karşılaştım da : Bana bir amel haber ver ki, onu yapayımda Allah beni onun sebebiyle Cennete koysun ; dedim. Yahut şöyle dedim : Allah indinde en makbul ameli bana haber ver ! . Sevbân sükût etti. Sonra kendisinden Ayni şeyi tekrar istedim, yine sükût etti. Sonra üçüncü defa istedim. Bunun üzerine şunları söyledi : Ben bu meseleyi Rasulullah s.a.v’e sordum da : Allâh’a çok çok secde etmeye bak. Çünkü  eğer sen Allah için bir secde yaparsan onun sayesinde Allah senin bir dereceni yükseltir ve onun sayesinde de bir günâhını siler, buyurdular. “

 Müslim : 2.c.488.n

{ … Ebu Umame r.a dan.Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın. Orocunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve emirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. }

Tirmizi : 616 – Hakim : 1 / 9 – İbni Hibban

“ … Rabîatu’bnu Kâ’b el-Eslemî rivayet etti. Dedi ki : Rasulullah s.a.v ile birlikte gecelemekteydim. Kendisine abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Bunun üzerine bana :
– Dile ! , dedi. Ben :
– Cennette senin refikin olmayı dilerim… dedim. Rasulullah s.a.v :
– Bundan başka bir şey iste, buyurdular. Ben :
– Dileğim sadece budur ! dedim. Rasulullah s.a.v :
– O halde çok secde etmek suretiyle nefsin için bana yardımcı ol, buyurdular. “

 Müslim : 2.c.489.n 
 

Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts