Değerli müslüman … !  şunu asla unutma ki Alim kimse, yanlış şeyler söyleyip yapabileceği gibi, zalim de doğru şeyler yapar ve söyleyebilir…

Bununla beraber Alim, hata yaparak batıl şeyşer konuşup yapabileceği gibi, zalim kimse de isabet edip doğru şeyler yapabilir.

Öyleyse sana düşen, doğru sözü ve doğru ameli nerde bulursan onu almandır. Velev ki bunu sana getiren zalim de, şeytan da olsa…

” … İbn Mesud r.a’dan.  Şöyle der : Kim sana hakkı getirirse kabul et, getiren kimse velev ki buğzettiğin uzak kimse olsa da. Batıl kimden gelirse gelsin, onu reddet, getiren kimse velev ki sevdiğin yakın kimse olsa da ….”

Hilyetü’l-evliya : 1/134  – Şerhu’s Süne : Hayatu’s Sahabe : 4.c.342.s

“ … Aişe r.anha şöyle demiştir : Benim yanıma Medine Yahudilerinden iki yaşlı kadın girdiler de konuşma arasında bana :

– Şüphesiz, kabir ehli kendi kabirlerinde azab olunurlar ! dediler. Ben o kadınların bu sözünü kabul etmedim, onları tasdik etmem bana güzel gelmedi. Sonra çıkıp gittiler. Bu sırada Peygamber s.a.v de benim yanıma girdi. Ben kendisine :
– Ya rasulallah ! İki koca karı benim yanıma geldiler de kabirdekiler kabirlerinde azab olunurlar dediler, diye zikrettim. Resulullah s.a.v de :
– Onlar doğru söylemişler. Kabir ehli, öyle bir azabla azab edilirler ki, onların azaplarını hayvanların hepsi de işitir, buyurdu.

Bundan sonra Resulullah’ı, kıldığı her namaz’da muhakkak kabir azabından Allah’a sığınırken görmüşümdür. “

Buhari : 14.c.6311.s 

“ … Ebû Hureyre’den tahdîs etti. O şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v beni ramazân zekâtını muhafazaya tevkil etti. Bir ge­ce bana birisi geldi. Sadaka hurmasından avuçlamaya başladı. Ben onu yakaladım ve :

— Seni muhakkak Rasûlullah’ın huzuruna çıkaracağım, dedim.  Nihayet o kimse:
— Yatağına girdiğinde ” Âyete’l-Kursi’yi bitirince­ye kadar oku ! ( Sabaha kadar ) seninle beraber Allah tarafından bir muhafız bulunmakta devam eder. Sabaha girinceye kadar sana şey­tân da yaklaşamaz, dedi. – Ben bunu peygamber s.a.v’e anlatınca. Bunun üzerine Peygamber :
— O, çok yalancı bir şeytan olduğu hâlde, bu sefer sana doğru söylemiştir, buyurdu.

Buhari : 11.c.5104.s
 

                                                                 Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts