Değerli kardeşlerim … ! unutmayalım ki “ la ilahe illallah’ın “ iki rüknü vardır. Birincisi : İsbat… İkincisi ise : Nefy – yani Red –

İsbat  : Allah’u Azze ve Celle’nin gerçek ilah oluşunun isbat edilmesi.

Nefy ise : Allah’u Azze ve Celle dışında tüm ilahların reddedilip ortadan kaldırılmasıdır.

Dolayısıyla ” La ilahe illallah demek ” ; sadece ve sadece Allah’ı ilah kabul edip, ondan gayrı ibadet edilen bütün sahte ilahları da inkar etmek demektir.

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyuruyor :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ  

“ Keza bu böyledir ; Allah, hak olandır O’nun dışındaki ilah olarak yalvardıkları ise batıldır. “   Hacc : 62.Ay 

 عن أبي مالك، عن أبيه ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول   “من قال: لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. وحسابه على الله”.

“ … Ebu malik’in babası şöyle dedi : ben Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle buyuruyordu : “ Her kim Allah’tan başka ilah yoktur der ve Allah’dan gayrı ibadet olunan şeyleri tanımayıp inkar ederse onun malı ve kanı haram olur ( gizli işlerinin ) hesabı da Allah’a aiddir. ”

                                                                                                                 Müslim : 1.c 23.n.

Ey Müslüman … ! Unutmaki La ilahe illallah’ın birmanası vardır. Ve o da ; Allah’ın gerçek ilah olduğunu, gerek inancımızla ve gerekse amellerimizle isbatlamaktır.

La ilahe illallah
 sözü, Allah ilah’tır sözünün delaletinden daha büyük bir anlam ifade eder. Çünkü “ Allah ilah’tır “ sözü, sadece olayın isbat yönü ve Allah’ın dışındaki sahte ilahları reddetmez.

Halbuki La ilahe illallah’ın gereği olan şey, ilahlığı sadece ve sadece Allah’a has kılmak, O’nun dışındaki ilahları ise reddetmektir.

İşte bu ; isbatın ve nefyin bir arada bulunmasıyla meydana gelen tevhidin ta kendisidir.

Değerli kardeşlerim … ! biraz önceki zikredilen hadisi şerifin açıklamasıyla ilgili olarak Muhammed ibn Abdulvahhab – Allah kendisinden razı olsun – şunları zikreder :

” İşte Rasullullah s.a.v’in bu hadisi şerifi “ la ilahe illallah ” kelimesinin manasını en açık bir şekilde izah etmiş olmaktadır. Devam ediyor diyor ki : Dikkad edilirse hadis : Dil ile bu kelimeyi söyleyen kimsenin malının ve canının garantiye alındığından söz etmemektedir “

Yine bu hadis : 
” Bu kelimenin manasını bilmekle de imanın gereğinin yerine getirilmiyeceğini bildiriyor…” Yani bu kelimeyi sadece ikrar etmek ve manasını bilmek insanın mal ve can emniyetini sağlamaz. Kişinin sadece diliyle Allah’tan başka ilah yoktur demesi yeterli değildir. Peki bu nasıl olacak ?               

“ Bu sözü söyleyen – kendisine itaat edilen ne kadar sahte ilahlar varsa – onları reddetmek zorundadır. Bunu yapmadığı yada bunda şüphe etmesi halinde, veya birazcık duraklaması durumunda böyle bir kimsenin mal ve can güvenliği söz konusu değildir… ”

                           Kitabu’t Tevhid : 115

İşte biz buradan Mürciye akidesinin veya maturudi akidesinin bozuk bir akide olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Çünkü bunlar şöyle demektedirler :

“ iman sadece meseleyi bilip tanımaktır. Küfür ise bilmemek ve cehalettir. “ Bu bakımdan ameli imandan sonraya bırakmışlardır. Yani amel imandan  değildir demişlerdir.

Allah’u Azze ve Celle bizlere bu kelimeyi hakkıyla anlamayı, lazımlarını yerine getirmeyi ve onu bozan söz ve tavırlardan da uzak durmayı nasip eylesin.

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts