Kulun İlk Sorumluluğu Nedir

Doğumu ile başlayıp ölümü ile dünyadaki hayatı son bulan insan pek çok görev sorumluluk yüklenmektedir. Peki insanın fani olan şu dünya hayatında önem vermesi ve öne alması gereken ilk ve en önemli sorumluluğu nedir..?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz b. Cebel radıyallah anh’ı Yemen’e, oranın halkını İslam’a davet etmesi için gönderdiğini İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir:

 

لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ

 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz’ı Yemen’e gönderirken şöyle buyurdu: – Şüphesiz sen, Kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Onları kendisine ilk davet edeceğin şey Allah’a ibadet etmek olsun…”

Bu hadisten çıkaracağımız derslerden iki tanesi şunlardır:

1-Kulların üzerine vacip olan ilk şey onların, Allah’ın bir ve tek olduğu anlamına gelen TEVHİD ile Allah için şehadette bulunmalarıdır…

2-insanların kendisine davet edileceği ilk şey; Allah’ı birlemek/tevhittir.

İbn Ebi’l İz el-Hanefî –Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

“İyi bil ki tevhid; peygamberlerin ilk davetidir, yolun ilk varış yeri ve bu Allah yoluna giren kimsenin uğrayacağı ilk makamdır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

An dolsun, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi.” (A’râf Sûresi 59. Ayet)

Hûd aleyhisselam şöyle demiştir:

“Ey kavmim, Allah´a kulluk edin, sizin, O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur! Hâlâ sakınmayacak mısınız?” (A’râf Sûresi 65. Ayet)

Sâlih aleyhisselam şöyle demiştir:

“(Ey kavmim) Sizin için kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’a ibadet edin.” (A’râf Sûresi 73. Ayet)

Sâlih aleyhisselam şöyle demiştir:

“(Ey kavmim) Sizin için kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’a ibadet edin.” (A’râf Sûresi 85. Ayet)

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Biz her ümmete, yalnız Allah’a ibadet etmeleri ve tağuttan/şeytandan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik.” (Nahl Sûresi: 36. Ayet)

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, “benden başka (hak) ilâh yoktur; bu itibarla (sadece) bana ibadet edin” diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiyâ Sûresi: 25. Ayet)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur:

“Ben, Allah’tan başka bir ilâh bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum.”

(Buhârî, Îmân 17, 28, Salât 28, Zekât 1, İ’tisâm 2, 28; Müslim, Îmân 32-36. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 95; Tirmizî, Tefsîru sûre (88); Nesâî, Zekât 3; İbni Mâce, Fiten 1-3)

Bundan dolayı dinen sorumlu olan bir kulun üzerine vacip olan şey onun, Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah olmadığına şehadet/şahitlik etmesidir. (Tahavi Şerhi shf:77)

 

Kul ne ile Müslüman olur?

 

Kulların üzerine vacip olan ilk şey onların iki şehadet ile şahitlik etmesidir bu kelimeler eşhedu enlâ ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden rasulullah’tır.

Eşhedu (şehadet/şahitlik ederim)in anlamı:

tereddütsüz bir şekilde itikat edip inandığın şeyi haber veriyorum, demektir.

Lâ ilâhe illallâh’ın anlamı:

 Allah’tan başka kendisine ibadet edilen başka hak ilah yoktur.

Bunun delili şu ayettir:

Rabbin, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir.” (İsrâ Sûresi: . ayet)

Muhammedun Rasûlullah’ın anlamı:

Allah Têalâ, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e İslam dinini vahyetmiş ve onu bu din ile bütün insanlara göndermiştir. Bundan dolayı onu tasdik etmek/doğrulamak ve ona itaat etmek gerekir.

Bunun delili şu ayettir:

 “Muhammed; Allah’ın Resulüdür.” (Fetih Sûresi: 29. Ayet)

Ebu Said El Yarbuzi 

Yazan : Ankaralı Mehmet Şahin 

Fıtrat İnsanın Seçme Hakkı

Bizleri Takip Edin

Similar Posts