Evlenmenin Gereklilği, Bekar Kalmayı İstemenin Zemmi

NEBİLER EVLENMİŞLERDİR:

Rad 38. Andolsun, senden önce de rasuller gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir rasul mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.

EŞ, ALLAHIN AYETLERİNDENDİR

Rum 21. Onda ‘sükun bulup durulmanız’ için, size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da, O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

EŞ, NİMETTİR

Nahl 72. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar?

EŞLER BİRBİRLERİNİN ÖRTÜSÜDÜRLER

Bakara 187. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz…

EVLENDİRME EYLEMİ, ALLAH’IN EMRİDİR.

Nur 32. İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir. Not: İbn Cerîr, İbnu’l-Münzir ve İbn Ebî Hâtim’in bildirdiğine göre İbn Abbâs: “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır ve hakkıyla bilendir” âyetini açıklarken: “Yüce Allah nikahı emretmiş ve Müslümanları ona teşvikte bulunmuştur. Yine Müslümanlara, hürleri ve köleleri evlendirmelerini emredip, onunla bir zenginlik vaad ederek: “…Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir…”buyurmuştur. Ed-durrul’l- Mensur, Nur Suresi Tefsiri

EVLİLİK RASULULLAH’IN SÜNNETİDİR:

Âişe”den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim…” (İM1846 İbn Mâce, Nikâh, 1) Elbani: Hasen

İFFETİNİ KORUMANIN EN İYİ YOLU EVLİLİKTİR

Ebu Hureyre’den bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aley vesellem): “Allah’ın üç kişiye yardım etmesi haktır. Bunlar iffetini korumak için nikah kıymak isteyen kişi, borcunu ödemek isteyen mükâteb köle ve Allah yolunda savaşan kişidir” buyurmuştur.” Abdurrezak 9542 – Tirmizi 1655 – İbn Mace 2518 – Elbani : Hasen

RASULULLAH’IN GENÇLERE EVLENME, EVLENEMEYENLERE ORUÇ TAVSİYESİ

Abdullah (b. Mes”ûd) anlatıyor: Biz Rasulullah’ın (sav) yanında olan ve evlenme imkânı bulamayan gençlerdik. Resûlullah (sav) bize şöyle buyurdu: “Ey gençler! Evlenme imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun, kişi için şehveti kesme özelliği vardır.” (B5066 Buhârî, Nikâh, 3) Not: Evlenme imkanı bulamayan tabiri, evlenmenin gerekliliğini ortaya koyar.

KADINLARDAN UZAK KALMAK İSTEYENLERE RASULULLAH’IN TEPKİSİ

Buhari 5063-Enes İbn Malik radıyallahu anh’dan… Dedi ki: “Üç kişi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarının evlerine gelerek Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem’in ibadetine dair soru sordular. Onlara haber verilince, onu azımsar gibi oldular ve şöyle dediler: Biz nerede, Nebi Sallalahu aleyhi ve sellem nerde? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış bulunuyor. Onlardan birisi: Ben her zaman geceleyin namaz kılacağım, dedi. Diğeri: Ben de oruç açmamak üzere sene boyunca oruç tutacağım, dedi. Üçüncüleri: Ben de kadınlardan uzak kalacak ve ebediyyen evlenmeyeceğim, Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek şöyle buyurdu: “Şöyle şöyle diyenler, sizler miydiniz? Bana gelince, Allah’a yemin ederim, şüphesiz ben aranızda Allah’tan en çok korkan ve ona karşı en takvâlı olanınızım. Bununla birlikte oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da olur. (Geceleyin) kimi zaman namaz kılarım, kimi zaman uyurum, kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren, benden değildir.

RASULULLAH’IN OSMAN b. MAZ’A TAVSİYESİ

Rasulullah’ın sütkardeşi olan Osman b. Maz”ûn da benzer bir ruh hâline bürünerek dünyadan el etek çekmeye karar vermişti. Hatta kendisini ibadete öylesine adamıştı ki, bakımlı bir hanım olan eşi Havle”yi bile gözü görmez olmuştu. Havle”nin dağınık ve mutsuz görünümü Rasulullah’ın dikkatini çekince Âişe”ye bunun sebebini sormuş, o da eşinin bütün günü oruçla ve bütün geceyi namazla geçirmesinden dolayı Havle”nin, eşi olmayan bir kadın gibi kendini bıraktığını anlatmıştı. Bunun üzerine de Rasulullah, Osman”ı yanına çağırarak, “Yoksa benim hayat tarzımdan yüz mü çevirdin?” diye çıkıştıktan sonra inananları dengeli bir hayata çağıran şu cümleleri tekrarlamıştı: “Ben hem uyurum, hem namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Allah’tan kork ey Osman! Bilesin ki, ailenin senin üzerinde hakkı var, misafirinin senin üzerinde hakkı var, vücudunun senin üzerinde hakkı var. Bazen oruç tut, bazen tutma, biraz namaz kıl biraz da uyu!” Ebu Davud 1369 – Elbani: Sahih

İBN ABBAS’IN, EVLENMEYİ HATTA ÇOK HANIMLI OLMAYI TAVSİYE ETMESİ

Said İbn Cübeyr’den, dedi ki: “İbn Abbas bana: Evlendin mi, diye sordu. Ben: Hayır dedim. O, evlen. Şüphesiz bu ümmetin en hayırlıları hanımları en çok olanlarıdır, dedi.”  Buhari 5069

BEKARLARIN HİÇ YAPAMAYACAĞI KURAN’DAN BİR DUA

Furkan 74. Ve onlar: ‘Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl,’ diyenlerdir.

EVLENMEYİ ÖVEN BİR HADİS

Enes b. Mâlik”in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evleniniz. Çünkü ben kıyamet gününde nebilere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” (HM12640 – 12613) – Elbani: Sahih Li Ğayrihi

CENNETİN ZEVKİ EŞ İLE ÇIKAR

Yasin 56. Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlardır.

EBU HUREYRE BEKARDI DİYENLERE

Allah Resulü’nün (s.a.v.) irtihalinden sonra evlenen Ebu Hureyre’nin (r.a.) dört çocuğu oldu. Üçü erkek biri kızdı. Kızı, tabiin devrinin büyük imamı Said b. Müseyyeb ile evlendi.Ebu Nuaym, a.g.e.., I, 469. Muhammed b. Sirin: Ebu Hureyre kızına şöyle derdi: “Altın takma, senin için alevden korkarım.” Tavus da benzerini nakleder. Hilyetu’l-evliya sh.417 Ebu Osman en-Nehdi bildiriyor: “Ebu Hureyre’ye yedi gece misafir oldum. Kendisi, hizmetçisi ve hanımı, geceyi üçe taksim etmişlerdi.” Hilyetu’l-evliya sh.418

İBN TEYMİYYE EVLENMEMİŞTİR KAVLİ!

İbn Teymiyye (rhm) vb. gibi evlenmediği söylenen kişilerin durumu kendileriyle alakalıdır. Mazeretleri olabilir. İbn Teymiyye’nin sürekli hapislerde kalması buna sebep olmuş olabilir. O zaman evlenmemiş değil evlenememiş demek gerekir. Biz ayetlere ve sahih hadislere uymakla emrolunduk. Ebu Hanife (rhm) elleri her tekbirde kaldırmamıştır ama biz O’na rağmen hadise uymak zorundayız ve ellerimizi namazda kaldırıyoruz. Kaldı ki eserlerde İbn Teymiyye’nin ilim için bekar kaldığı nakledilir. Nerede ilim için bekar kalanlar!

ZAFER GÜNAL – İSTANBUL 2022

Anne hakkı

Bizleri Takip Edin

Similar Posts