SORU … : Hocam bildiğiniz gibi gerek sanal ortamda ve gerekse real ortamda akşama kadar TAĞUT … TAĞUT … ifadeleri ile sık sık karşılaşıyoruz … Ve bu kimseler bu kavramı dillerine dolayarak sabah akşam gelene kafir, gidene müşrik yaftası vurmaktalar …

Hocam sorum şu ; Tağut nedir … ? Tağuta her itaat insanı dinden çıkarır mı ? … veya her meselede Tağuta başvurmamız bizi kafir yapar mı … ? Çünkü bu anlamda etrafımızda çok aşırı davrananlar var… Bunu Allah için izah ederseniz çok memnun oluruz..

CEVAP … : Değerli kardeşim … öncelikle şunu belirtmeliyim ki, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kavram kargaşası yaşanıyor… Yani Tağut kavramı olsun … İlah kavramı olsun … İman kavramı olsun … bunların içeriği adeta boşaltılmış ve bu kavramlara çok kısır manalar yüklenmiştir…  Dolayısiyla Tağut dediğiniz zaman adamın aklına gelen ilk şey, kendisinden zulüm gördüğü idareler, sistemler veya da gadılar ve savcılardır… Bu kavramı başka şeylerle alakalandıramıyor garibim.

Ve ne yazık ki bu cahilliğimiz yüzünden de, Tağutların en büyüğü olan Şeytanı ve onun bir çok yerde emirlerine itaat ettiğimizi veya onun batıl hükümlerine başvurduğumuzu unutuyoruz…

Halbu ki ;

Tağut eğer ; Allah’a ibadetten alıkoyan … Allah ve Rasulüne tabi olmayı engelleyen, ona mani olan her şey ise, – ki anlamı budur – unutmayınız ki bunların en büyüğü ve en başta geleni Şeytan’dır ve o da her zaman burnunuzun dibindedir. 

Çünkü o mel’un, Allah’a karşı isyan etmekle beraber, O’na itaat edilmesin diye engeller çıkaran ve Allah’ın kullarını kendisine kul edinmek için gayret gösteren mahluktur…

Basiretli bir Müslümanın, öncelikle Tağut denildiği zaman aklına gelmesi gereken İblis olmalıdır, şeytan olmalıdır … Çünkü ;

“ … Ömer r.a’nun buyurduğu gibi :  Tağut şeytan’dır. ”

İbni Kesir : 4.c.1732.s

Dolayısiyle Müslümanların bu konuda kurtulmaları gereken birinci arıza ;  Tağut kavramını çok dar çerçevede ele alıp, onu sadece belirli kimselerle veya belirli makam ve mevkilerle alakalandırma arızasıdır.

Bu konuda uzaklaşmaları gereken ikinci arızaları ise ; Tağutun her sözüne itaat, ona her muracaat veya ona her muhakeme insanı dinden imandan çıkarıp kafir yapacağı iddiasıdır… İnananların bu yanlış ve kısır bilgiden de uzak kalmaları gerekir … Çünkü Tağuta her itaat – ki bu ister Tağuti bir sisteme itaat olsun, ister Şeytana itaat olsun – insanı dinden imandan çıkarmaz …

Hangi Tağuti kurum ve kuruluş olursa olsun … veya hangi Tağuti kişi ve kimse olursa olsun … bunlara yapılan bir takım itaaler var ki bunlar, insanı dinden imandan çıkarır … Bazı itaatler var ki bunlar da büyük günahlardandır … Ve bazı itaatlerde var ki bunlar da küçük günahlardır… yani her itaat illa da küfrü gerektiren şey değildir …

Bırakın başka Tağutları, Tağutların en büyüğü olan şeytanın bizleri kendisine itaat ettirdiği o kadar meseleler var ki, bunlara itaat veya bunları işlemek insanı dinden çıkarmaz … Bunlar sadece küçük günahlardır …

Ve yine o şeytana itaat ederek işlediğimiz o kadar hatalar var ki, bunlar da yine insanı dinden imandan çıkarmaz … Bunlar da büyük günahlardır…

Ve tabii ki iblise itaat edilen öyle meselelerde var ki, bunlarda insanı dinden imandan çıkarıp kişiyi kafir veya müşrik yapan şeylerdir…

Yani anlayacağınız ; Tağutların en yamanı, en büyüğü iblis bizi birçok yerde kendisine itaat ettiriyor … Bazen bize Tağutluk yaptırıyor … bizi kendi muhakemesinde yargılıyor …  kendisine ibadet ettiriyor ve bizim bundan bile haberimiz olmayabiliyor…  Neden … ?

İnanın bunun sebebi  – az önce de ifade ettiğimiz gibi – Tağut denildiği zaman bunun bizdeki bulduğu mananın sadece ve sadece “ idareler veya onlara bağlı muhakemeler, gadılar, savcılar, falan filan “ olmasındandır… Onun içindir ki gözlerimiz – Tağut kavramı dahilinde olan – başka bir şeyi göremiyor… Cahillere göre Tağut eşittir : sistem, idare deyip geçiliyor …

Değerli kardeşlerim … ! gelin hep beraber İblisin bizleri nerelerde kendisine itaat ettirdiğini, bizlere nerelerde ve nasıl Tağutluk yaptırdığına şöyle bir göz atalım …

İsterseniz bunlara geçmeden önce, Tağut kavramını ve bunun ne anlama geldiğini yeniden hatırlayalım …

Neydi Tağut’un anlamı … ?

Tağut ; Allah’a ibadetten alıkoyan … Allah ve Rasulüne tabi olmayı engelleyen, ona mani olan her şey, dedik … Bunu kafamızın bir kenarına yazıyor ve konumuza devam ediyoruz şimdi ;

1 = İslam cehaleti mazeret kabul eder, ama o en büyük Tağut olan iblis, kimimizin beynine “ cehalet mazeret değildir “ diye kendi hükmünü sokar ve bizlere bir çok müslümanı tekfir ettirir …  

Halbu ki ; “ sakın bir müslümana kafir demeyin “ hükmü, Allah’ın hükmü değil mi … ? Bir Müslüman önce bu hükümle hükmetmesi gerekmez mi … ? … Sen tutar Allah’ın bu hükmüyle değilde önüne gelene kafir, gidene müşrik dersen, senin bu yaptığın Tekfircilik değil mi … ? Haricilik değil mi … ?  Tağuta itaat değil mi … ?

2 = Kimimize beş vakit namazı – çeşitli bahanelerle – kıldırmaz …

Eğer o bahaneler – Allah’ın mazeret kabul ettiği şeyler değilse – bu sana şeytanın ilka ettiği mazeretler değil mi … ? … Sen bu konuda o mel’un şeytanı dinlediğin zaman, yaptığın bu iş Tağuta itaat değil de nedir … ?

3 = Kimimize Allah’ın farz kıldığı Cuma namazını – bir takım uyduruk bahanelerle – terk ettirir ve bu namazı bu memlekette kılmanın da haram olduğunu anlattırır başka müslümanlara… Şimdi senin bu yaptığın Allah’a ve Resulüne itaatten alıkoymak değil de nedir … ?  Bunun adı Tağutluk değil de nedir … ?

4 = İblis, kimimize bir takım helaleri haram, haramları da helal yaptırır … Ve bu cahil bilgimizle de  insanlara bu konuda bir şeyler anlatmaya başlarız… Dolayısıyla bu anlatımımız sebebiyle insanların helali haram, haramı da helal yapmalarına vesile oluruz…

Şimdi azcık düşünün … ! Bu yaptığınız Allah’ın helalini haram, haramını da helal yapmak değil mi … ? Bu yapılan, Allah’a ve Resulüne itaatten alıkoymak değil de nedir … ? Veya da bunun adı Tağutluk değil de nedir … ?

Ve sakın ; ben bunun haram olduğunu bilmiyordum veya da bunun helal olduğundan haberim yoktu da demeyesin…  Çünkü sen cehaleti de mazeret kabul etmiyorsun…

5 = Kimimizin sakalını kestirir … mesleğimiz berber ise, başkalarının da tutar sakalını keseriz… Bu şimdi Allah’a ve Rasulüne itaatten alıkoymak değil de nedir … ?

6 = Kimimize daracık elbiseler giydirir … kimimizin başını açtırır… yüzünü açtırır … kimimize içki, kimimize sigara içtirir…  Hatta o Tağut iblis kimimize zina dahi yaptırır …  Şimdi bunlar Allah’a isyan değil de nedir … ? Bunlar Tağuta itaat değil de nedir … ?

7 = Kimimizi müslümanlara karşı ahlaksızca davranış içine sokar … onlara buğzettirir…

Ve yeri gelmişken şunu esefle ifade etmem gerekir ki ;  ağızlarından Tağut kelimesini düşürmeyen, en fazla Tağutu inkar ettiğini söyleyen ve yine en fazla Tağuta karşı olduklarını haykıran kimseler,  Müslümanlara karşı en fazla ahlaksızca ve acımasızca davranan kimselerdir…

Allah aşkına şimdi bu Tağutluk değil de nedir… ? Bu yapılan ahlaksızlıklar en büyük Tağut olan şeytana itaat etmek değil de nedir … ?

İşin iğrenç tarafı ; kendileri böyle davrandığı gibi, etrafındakilere de bu şekilde davranılması gerektiğini aşılıyorlar…  Söyleyin bakalım bu sergilenen ahlaksızlıklar o en büyük Tağut olan şeytana itaat etmek değil de nedir … ?

Yine işin ilginç tarafı ; bu kimselerin ağızlarından düşmeyen Ayetlerden ikisi de şu Ayetlerdir ;                                                                                                                     

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأ ُوْلَـئِكَ هُمُ لْكَافِرُونَ …..”  

“ ….. Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. “  Maide : 44.Ay. 

 ………” إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ………..”

“ ….. Hüküm yalnız Allah’ındır. O yalnız kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. ”   Yusuf : 40.Ay

Halbu ki az önce saydığımız hükümler ve o hükümlere muhalif olan arızalar, Allah’ın indirdiği hükümler değil mi … ? Bu hükümlere karşı gelmek veya da bunları uygulamamak Allah’ın indirdiği ile hükmetmemek değil mi … ? … Bu yanlışlar, o en büyük Tağut olan şeytana itaat etmek değil de nedir … ?

Konunun başına dönüyor ve yine soruyoruz … ; Peki neden bu Ayetleri okuyoruz da gidip hemen bunları idarelerdeki insanlarla alakalandırmaya çalışıyoruz … ? Ayetlerin sadece onlarla alakalı olduğunu nerden çıkarıyoruz  … ?

Halbuki sen, nefsinin üzerinde bir hakem olarak, Allah’ın indirdiği Kur’an ve Sünnetle hükmetmen gerekmiyor mu … ? O Ayetlerle önce senin amel etmen gerekmiyor mu … ? 

Müslümanları tekfir etmeyin … Onlara ahlaksızca davranmayın … İnananlara çirkin çirkin isimler takmayın … hükümleriyle önce senin hükmetmen gerekmiyor mu … ?

Hulasa değerli kardeşlerim … ! bu ve bunun gibi daha bir çok çirkin mevzular var ki, bunlar, o en büyük Tağut denilen iblisin inananları aldatarak kendisine davet ettiği şeylerdir… Bununla beraber Müslümanların da onun bu davetine – bilerek veya bilmeyerek – icabet ettiği isyanlardır …

Öyleyse ey Müslüman … !

Sakın Tağutların başı olan o Şeytanı asla unutma ve onun sana Tağutluk yaptırmasına da asla izin verme…

Allah’ın indirdiği ile önce kendin hükmet ve Ayetleri de sadece seni idare eden makamlarla  alakalandırmaya çalışma…

Bununla beraber Tağutların başı da olsa Şeytana her itaatin veya ona her muhakeme olmanın insanı dinden çıkaracağını da kimselere anlatma …

İnsanları, cahilliklerinden kaynaklanarak yaptığı veya söylediği söz ve amellerinden dolayı da sakın tekfir etme …

Ve yine Müslümanları ; bir takım te’vil veya içtihat yoluyla düştükleri hatalardan dolayı da tekfir etme…

Bu ve benzeri konularda çok uyanık ol ve birçok cesur cahilin yaptığı gibi Kur’an’dan ;

“ kim tağutu inkar edip Allah’a iman ederse “ Ayetini okur okumaz hemen birilerini Tağutun kulu yapma … Onlara ;  sen kafirsin, sen munafıksın veya sen müşriksin ifadelerini asla kullanma… 

Bununla beraber yine sadece : “ … Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir “ Ayetini eline alıp da insanları tekfir etme… Bu konuda iki Ayetin daha olduğunu ve o Ayetlerde de “ Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenlerin zalim veya fasık olacaklarını “  da asla unutma…

= Benim sana nasihatim ; Önce ilim öğren … bu konuda önce kavram kargaşasından kurtul… Kur’ani kelimelere şeriatın yüklediği anlamları yükle ve özellikle de Tağut kavramını güzelce araştır-soruştur … Bu kelimeye, sadece sanal ortamda kanı dikine akan gençlerin yüklediği kısır manaları yükleme … !!!

Tağut kimdir, nedir ? … Tağutu red ne demektir ve nasıl olur, bunları Kitap ve Sünnet çerçevesinde öğren-anla-kavra …

= Bununla beraber Tağuta muhakeme nasıl olur … ? Müslümanın hakkını araması için oralara başvurması acaba Tağuta muhakeme sınıfından mıdır … ?  bunları güzelce öğren…

Tağutun her sözüne itaat insanı dinden çıkarır mı çıkarmaz mı, bunları da güzelce kavra…

Allah’ın indirdikleri nedir … ? bunu güzelce öğren… Hakem denilince aklımıza önce kendimizin geleceğini de asla unutma…

Allah’u Teala bizlere önce Kur’an ve Sünnet çizgisinde ilim öğrenmeyi, ardından onu hakkıyla yaşamayı, ardından da onu başkalarına anlatmayı nasibeylesin.

                                                                                                         Amin

                                          Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts