Değerli kardeşlerim … !  unumamak lazım ki Müslüman her konuda temkinli ve tedbirli olmak zorundadır… Bu ise, kaderinde yazılandan kaçması veya onu defetmesi anlamında değerlendirilemez… Tedbir ancak, kulun sadece sorumluluktan kurtulmasına yarar.

Örneğin ; Allah’ın sana takdir ve tayin ettiği ömür bittiği zaman,  mutlaka canın alınacaktır. Ama bu konuda sen kalkar intihar edersen, – yine aynı takdir edilen ömrü doldurmana rağmen – bu konuda suçlu ve cezayı hak eden biri olursun…

Ve yine bilindiği gibi bir kula hastalanmaması için tebbir alması önerilmiş veya  hastalandığı zaman tedavi olması emredilmiştir. Ama kul tutar da bu tedbirden veya tedaviden kaçar ve bu hatası da ölümüne sebeb olursa, bu konuda şüphesiz ki Allah katında sorumludur… 

Dolayısıyla toplumumuzda da denildiği gibi ; Kul tedbirini alacak, takdiri ise Allah’a bırakacaktır… Yani ; sen yeterki tedbirli ol, Allah’ın takdiri neyse o seni gelip bulucaktır…

Hulasa kulun tedbiri, onu takdir edilenden kurtaramaz ama sorumluluktan kurtarır… Onun içindir ki ;

“ …  Ebu Hureyre r.a dan gelen bir hadis’te, Rasûlullah s.a.v yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar kenarından sûratle geçtiğinde kendisine :
– Ya Rasûlullah ! Allah’ın Kazâsından mı kaçıyorsunuz  ?  Sûaline  ;
– Allah’ın kazâsından kaderine kaçıyorum, cevabını vermiştir.”    Ahmed :                                                                                                                                                                                  

“ … Ve yine bilindiği gibi Ömer r.a Şam’a giderken, orada meydana gelen  Tâûn hastalığını işitince, geriye dönmek için karar verdiği zaman, Ebu Ubeyde İbnu’l Cerrah kendisine   : 
– Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun ? dediğinde, Ömer r.a :
– Evet, Allah’ın kaderinden yine kaderine kaçıyorum, buyurmuşlardır.”

Buhari : 12.c.5756.s

“ … Sehl bin Abdullah Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir : “ Sebeplere yapışmaya dil uzatan sünnete dil uzatmıştır ! Tevekküle dil uzatan da îmâna dil uzatmıştı ! Tevekkül Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in halidir. Sebeplere yapışmaksa Onun sünnetidir. Onun hali üzere amel edip tevekkül eden sünnetini terk etmemelidir.”

Camiu’l-Ulum ve’l-Hikem : 628

                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts