Değerli kardeşlerim … ! Şüphesiz ki ; Kur’an Müslümanın sevap makinasıdır… Onu okurken her Ayetine mukabil Allah’u Azze ve Celle kuluna bir ecir yazacaktır … Hatta ve hatta okunan her Kur’an harfine karşılık bir hasene ( sevap ) vardır ki, bunu Allah Rasulü s.a.v şöyle anlatmaktadır …

“ … Abdullah İbn Mes’ud r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Her kim Allah’ın Kitabından bir harf okursa bu harf mukabilinde kendisine bir hasene ( yani bir  sevap ) vardır. Her hasene ise on katıyla karşılık bulacaktır. Dikkat edin ben, Elif Lam Mim bir harftir demiyorum ; aksine elif bir harf, Lam bir harf, Mim de bir harftir. “

 Tirmizi : 5.c.3074.n

Ama bu ifadeler mutlak anlamda her okuyan için mi … ? el Cevap :

Hayır … ! Her okuyan için bu geçerli değildir… Bu sevap ; Kur’anın emrettiği şeyleri yapan, nehyettiği şeylerden uzak duran, onun ahlaki değerleri ile techiz olan okurları içindir…

Değilse bu sevap ; emrettiği şeyleri yapmayan, yasakladığı şeyleri çiğneyen ve kendisini düzene sokacak ahlaki değerler ile yoğrulmayan kimseler için değildir …

Bu konunun en açık delilleri şu Hadisi şeriflerdir :

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın “

Ahmed Müsned : 3 / 428

“ … Katâde, Enes ibn Mâlik’ten ; Ebû Musa’dan. Peygam­ber s.a.v şöyle buyurdu :

— Kur’ân’ı okuyan ve onunla amel eden Mü’min kişi, tadı güzel, kokusu da güzel portakal meyvesi gibidir. Kur’ân’ı okumayan, fakat onunla amel eden mü’min kişi ise hurma meyvesi gibidir ; onun tadı güzel, fakat kokusu yoktur. Kur’ân’ı oku­yan münafık kişinin meseli, kokusu güzel, fakat tadı acı reyhâne bit­kisi gibidir. Kur’ân’ı okumayan münafık kişinin meseli de tadı acı yâhud kötü ve kokusu acı Ebû Cehil karpuzu gibidir. “

Buhari : 11.c.5153.s

“ … Nevvas bin Sim’an r.adan. Nebi s.a.v buyurdu ki :

– ( kıyamet günü Allah’ın huzuruna ) Kur’an ve Dünyada onunla amel eden Kur’an ehl’i gelecek. Bakara ve Ali İmran sureleri ….…. Kanatları gerilmiş kuşlardan meydana gelen bir gölgelik gibi gelecekler ve adamları için ( yani Kur’anı okuyupta onunla amel edenlere şefaatçi olmak için ) mücadele edeceklerdir. “

Tirmizi : 5.c.3044.n

“ … Abdullah İbni Mes’ud r.a şöyle dedi : Biz Peygamber s.a.v’den on Ayet öğrendiğimizde, bu Aytelerde olanı olanı güzelce öğrenmeden, inen diğer on Ayete geçmiyorduk. “  – Bu rivayeti aktaran – Şureyk’e :

– Ayetlerdeki amele ait şeyleri mi ? – sorup öğrenmeden diğer on Ayete geçmiyorlardı – diye sorulunca ; “ evet “ diye cevap verdi. “

Hakim Müstedrek : 1/557

Rabbim cümlemize ; Kerim kitabını usulüne uygun bir şekilde okumamızı ve okuduklarımızın gereği ile de amel etmemizi nasibeylesin …

                                              Amin

                                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts