Değerli Müslümanlar … ! şunu asla unutmayınız ki ölüm, insana ayakkabısının bağından daha da yakındır … Hele hele Allah Rasulü s.a.v’in haber verdiği ani ölümler de düşünülürse, akıllı bir Müslüman her an uyanık ve hazırlıklı olmak zorundadır …

“ … Enes bin Malik r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ani ölümün çoğalması … muhakkak ki kıyamet alametlerindendir. “

el Albani hadis “ Hasen “der … Sahihu’l Camiu’s Sağir : 5/214.5775.n

Dolayısıyla akıllı ve basiretli bir Müslüman, illa yaşlanmayı veya hastalanmayı beklemez… Her an hazırlıklı olur ve ölümü kendisinden uzak zannetmez …

Allah Rasulü s.a.v’in haber verdiği gibi gerçekten de ani ölümler zamanımızda git gide çoğalmaktadır … Sağlıklı ve sıhhatli gördüğünüz sağlam kimseler dahi, bakıyorsunuzki aniden vefat etmiş … Zamanımızda bu ölüm şekline kalp krizi denilmektedir …

Kısa bir zaman önce – öleceği insanın aklının ucuna bile gelmeyecek – genç bir kardeşimiz, kalp krizinden fefat etmiştir … Rabbim kendisine merhamet etsin ve onu cennetine koysun…

Hulasa sözün özü ; ölmek için insan illa hastalanması gerekmiyor … illa yaşlanması da gerekmiyor … bir bakarsınızki vaktiniz saatiniz gelmiş ve aniden ortadan kaybolmuşsunuz … Bu şekilde ani ölüm ise, Allah Rasulü s.a.v’in hoşlanmadığı ve kendisinden Allah’a sığındığı bir ölüm şeklidir …


“ … Ebu Umame r.a der ki : Allah Rasulü s.a.v ani ölümden Allah’a sığınırdı. Ölmeden önce hastalanmayı isterdi. “

Camiu’s Sağir : Hadis no.6971.türkce terceme : 3.c.3178.n


Rabbim en iyi bilendir, bunun anlamı ise ; insana ölüm aniden gelirse, elinden ve dilinden artık hiçbir şey gelmeyeceğindendir… Ama hastalanır ise, en azından ibadetini, tevbesini, zikrini, hayrını-hasenatını gözetmeye başlar …

Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur … Ölüm bize çok yakındır… Onun için her an hazırlıklı olmaya çalışalım …

Rabbim cümlemize hayırlı ölümler nasibeylesin …

Amin. 

Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts