“ … Peygamber s.a.v şöyle buyurmuştur : Ölülerinize la ilahe illallah – demeyi – telkin ediniz. [ Her kimin ölüm esnasında söylediği son sözü la ilahe illallah olursa bir gün gelir cennete girecektir. Bundan önce ona her ne isabet ederse etsin. ] “

“ … Yine Peygamber efendimiz şöyle buyururdu : Her kim Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer.”

“ … Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır : Her kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölürse, cennete girer.”

Bu hadisleri Müslim Sahih’inde rivayet etmiş olup, birinci hadisteki (köşeli parantez içindeki fazlalık İbn Hibban 719 – Mevarid)’de ve el-Bezzar’da yer almaktadır.

“ … Ummü Seleme r.anha dan. O şöyle demektedir : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayır söyleyiniz. Çünkü şüphesiz melekler sizin söylediklerinize amin derler.”

Hadisi Müslim ve Beyhaki (III, 384) ve başkaları rivayet etmişlerdir.

“ … Enes r.a dan. Rasûlullah s.a.v ensardan hasta bir adamı ziyaret etti. Ona dayıcığım dedi. La ilahe illallah de. Adam ona ben dayımı, amcamı olurum dedi. Peygamber :  hayır dayı diye buyurdu. Adam : La ilahe ilallah demek benim için hayırlı bir şey midir ? Peygamber s.a.v : Evet, diye buyurdu.”

Hadisi İmam Ahmed : 3 / 152-154, 268 – Müslim’in şartına göre sahih bir senedle rivayet etmiştir.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts