Ey Müslüman … ! şunu asla unutmaki Namazın en ciddi ve en önemli faidelerinden birisi, kulu hayasızlıklardan ve kötülüklerden alıkoyan bir kalkan oluşudur…

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ    

“ Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazını da kıl. Şüphesiz ki namaz, hayasızlılardan ve kötülüklerden korur. ”   Ankebut : 45.Ay

Eğer Kişi namaz kılıyor ve bu Namazı onu kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan alıkoymuyorsa, o kimse kıldığı bu Namazına çok dikkat etsin, çünkü bu namaz onu sadece Allah’tan uzaklaştırır…

         İbni Kesir r.h bu Ayeti celilenin tefsirinde şunları anlatmaktadır :

Namaz, iki şeyi içermektedir. Bunlardan birisi hayâsızlıkları ve kötülükleri terk etmektir. Yani namaza devam etmek, kişiyi bunları bırakmaya sevkeder.

” … İmrân ve İbn Abbâs’tan merfû’ olarak rivayet edilen bir hadîste şöyle buyrulur : Bir kimseyi kıldığı namazı, hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa onun namazı ancak Allah’a olan uzaklığını artırmıştır. “

” … İbn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed İbn Hârûn el – Mahremi’nin… İmrân İbn Husayn’dan rivayetine göre  o, şöyle anlatıyor : Peygamber s.a.v’e Allah Teâlâ’nın : “ Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. “ Ayeti sorulmuştu. s.a.v şöyle buyurdu : Kimin namazı onu hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa, onun namazı yoktur. “

” … Yine İbn Ebu Hâtim’in Ali İbn Hüseyn kanalıyla… İbn Abbâs’tan rivayetine göre Allah Rasûlü s.a.v şöyle buyurmuş : Kimin namazı kendisini hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa bununla sâdece Allah’a olan uzaklığı artmıştır. “

” … îbn Cerîr der ki : Bize Kâsım’ın… İbn Abbâs’tan rivayetine göre o, “ Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” Ayeti hakkında şöyle demiş : Bir kimseye namazı iyiliği emretmiyor, kötülükten menetmiyorsa bu namazıyla ancak Allah’tan uzaklığı artar. “

 Bu haber mevkuftur. Taberânî de hadîsi Ebu Muâviye kanalıyla rivayet etmiştir.

” … Yine İbn Cerîr’in Kasım kanalıyla… İbn Mes’ûd’dan, onun da   Peygamber s.a.v’den rivayetinde o : Namaza itaat etmeyenin namazı yoktur. Namaza itaat ise onun hayâsızlık ve kötülükten alıkoymasıdır, buyurmuştur. “

” … İbni Cerîr der ki : Ali İbn Hâşim’in İsmail İbn Müslim’den, onun da Hasan el-Basrî den rivayetine göre Allah Rasûlü s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim namaz kılar da namazı onu hayâsızlık ve kötülükten alıkoymazsa bununla sadece Allah’dan olan uzaklığı artar. “

Bütün bunlar sahih olan İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, Hasan, Katâde, A’meş. ve başkalarından mevkuf olarak rivayetlerdir.

” … Câbir’den rivayetine göre ; bir adam, Peygamber s.a.v’e : Filân namaz kılıyor, sabahleyin ise hırsızlık yapıyor, demişti. Allah Rasûlü s.a.v : Senin söylediğin şey – yani namaz – onu muhakkak hırsızlıktan alıkoyacaktır, buyurdu. “

” … İmâm Ahmed der ki : Bize Vekî’nin… Ebu Hureyre’den rivayetine göre o, şöyle anlatıyor : Birisi Peygamber s.a.v’e geldi ve : Filân, geceleyin namaz kılıyor, sabah olduğunda da hırsızlık yapıyor, demişti. Allah Rasûlü s.a.v : Şüphesiz senin şu söylediğin, – yani onun namazı –  onu hırsızlıktan alıkoyacaktır, buyurdu. “

Öyleyse ey Müslüman … ! Ey Namaz kılan kul … ! Namazına dikkat et… Çünkü Namaz var kulu Allah’a yaklaştırır, Namaz var kulu Allah’tan uzaklaştırır…
 

                  Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts