Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki Namaz kılarken insanın örtünmesi gerekli olan yerleri olduğu gibi, açık kalmasında bir mahzur görülmeyen yerleri de vardır … Kadınların başlarını örtmeleri farz, erkeklerin ise açık olması gibi …

İslam’ın erkeklerden istediği ve açık olarak Namaz kılmalarını yasakladığı yerlerden birisi de omuzlarıdır … Kadın olsun erkek olsun, evde olsun dışarıda olsun, tek başına olsun başkalarının yanında olsun, Omuzlar açık Namaz kılınmaz… Hatta günümüzde iç çamaşır olarak giyilen bazı atletler var ki – bunlar askılı atlet dediğimiz türden olanlar – bunlarla Namaz kılınmaz … Ama kollu atletler vardır ki onlarla Namaz kılınır… Çünkü o tip atletler omuz başlarını kapatmaktadır …

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Hiç biriniz üzerinde bir tek kumaş varken onun bir mikdarını boynunun kökü ile omuz başları arasına dolamaksızın Namaz kılmasın. “

Buhari : 1.c.457.s

“ … İkrime Şöyle dedi : Ebu Hureyre den işittim, o şöyle diyordu : Ben Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu işittim : Her kim bir tek kumaş içinde Namaz kılacak olursa, onun iki ucunu çaprazlamasına iki omzundan geçirsin. 

Buhari : 1.c.457.s – Ebu Davud : 1.c.627.n

“ … Abdullah bin Bureyde r.a dan, o da babası Bureyde r.a’dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v “ ……… Üstünde gömlek bulunmadan yalnız donla Namaz kılmaktan nehyetti. “

Ebu Davud : 1.c.636.n

“ … Ömer bin Ebu Seleme r.a dan. O şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v bir elbiseye bürünmüş iki tarafını iki omzuna çaprazlamasına atmışolarak Namaz kıldığını gördüm “

Müslim : 2.c.217.n – Ebu Davud : 1.c.628.n – İbni Mace : 3.c.1049.n

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts