İslam’ın tek gayesi Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için de öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir.

İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği  her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır.

عَن أنس بْن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه صَلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : ” طلب العلم فريضة عَلَى كُلّ مسلم  

{ … Enes İbni Malik r.a dan.Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : İlim öğrenmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır. }

                                           İbni Mace : 1.c.224.n – Camiu’s Sahih :  3808.n

{ … Ebu’d Derda r.a dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ey insanlar ! öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır…… }

                                         Buhari Talik  : 1.c. 228.s – Camiu’s Sağir : 2.c.1417.n

{ … Muaz İbni Cebel r.a şöyel buyurur : Ey insanlar ! ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim taleb etmek ibadettir. Müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihad, bilmeyenlere öğretilmesi ise sadakadır. İlim, yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve Cennet yolunun ışığıdır………” 

Unutmayın ki , Allah’a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur ve onun sayasinde akraba hukuku gözetilir. Helal ve haram onunla tanınır. – Ve yine unutmayın ki -Önce ilim peşinden amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlar, bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. }

Camiu’l Beyani’l İlm : 1 / 70 – Ebu Nuaym Hilye :  1 / 239 
 

                                                     Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts