Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+90 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

İlim üç’tür .. Kitap .. Sünnet .. Bilmiyorum

Şuurlu ve basiretli bir Müslüman, Din adına konuştuğu her mes’elede Kur’an ve Sünnete dayanan kimse olmalıdır… Bununla beraber kendisine sorulan sorulara, ya bu iki kaynaktan delil sunan, ya da ( rahatlıkla ) bilmiyorum diyen kimse olmalıdır … Çünkü Kur’an ve Sünnet ilim olduğu gibi, bilmiyorum demekte bir ilimdir …

 … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Size, sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Biri, Allah’ın Kitabı, diğeri ise benim sünnetim. “

Hakim Müstedrek : 1.c.193.s – Darekutni : 3.c.4525.n – elbani Silsiletü’s Sahiha : 4.c.1761.n

” … İbni Ömer r.a dan : İlim üç’tür. Kitap, Sünnet ve bilmiyorum. “

 Hayatu’s Sahabe : 4.c.612.s

 … İbni Abbas r.a dan : İlim ancak Allah’ın Kitabı ve Peygamberin Sünnet’dir. Bu iki şey dışında kim kafasından bir şey söylerse, o şeyi iyilikleri arasında mı yoksa kötülükleri arasında mı bulur bilmiyorum. “

Hayatu’s Sahabe : 4.c.612.s

 Tacuddin el Bayburdi