Şuurlu ve basiretli bir Müslüman, Din adına konuştuğu her mes’elede Kur’an ve Sünnete dayanan kimse olmalıdır… Bununla beraber kendisine sorulan sorulara, ya bu iki kaynaktan delil sunan, ya da ( rahatlıkla ) bilmiyorum diyen kimse olmalıdır … Çünkü Kur’an ve Sünnet ilim olduğu gibi, bilmiyorum demekte bir ilimdir …

 … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Size, sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Biri, Allah’ın Kitabı, diğeri ise benim sünnetim. “

Hakim Müstedrek : 1.c.193.s – Darekutni : 3.c.4525.n – elbani Silsiletü’s Sahiha : 4.c.1761.n

” … İbni Ömer r.a dan : İlim üç’tür. Kitap, Sünnet ve bilmiyorum. “

 Hayatu’s Sahabe : 4.c.612.s

 … İbni Abbas r.a dan : İlim ancak Allah’ın Kitabı ve Peygamberin Sünnet’dir. Bu iki şey dışında kim kafasından bir şey söylerse, o şeyi iyilikleri arasında mı yoksa kötülükleri arasında mı bulur bilmiyorum. “

Hayatu’s Sahabe : 4.c.612.s

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts