Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki keramet haktır… Bunu inkar eden, Allah’ın ikramını inkar etmiş olur.

Ama bugün Tasavvufun keramet adı altında anlattığı hikayelere gelince, bunlar  batıldır… Çünkü onların anladığı ve anlattığı manada İslam’da keramet yoktur …   

Tasavvufun  keramet anlayışı ve inancı ;

“ Şeyhin istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde yaptığı sihir, büyü veya şeytanlıkların adıdır “

İslam’ın anlattığı ve  Muvahhidlerin kabul ettiği keramet ise ; 

“ Allah’ın istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde ve istediği kuluna yardım ve ikramının adıdır “

Anlayacağınız, birinde tasarruf sahibi Allah, diğerinde ise şeyhtir… Allah’a ait olan kısım, O’nun kullarına ikramının adı, şeyh ve benzerlerinin yaptıkları ise Cincilik, istidraç ve Şeytanlıktır…

Yok efenim şiş sokma, yok ateşin üzerinde yürüme, yok efenim duvarda post yürütme, yok bilmem Cin’ler vesilesiyle olmuş şeylerden haber verme … Yine onlar vesilesi ile kaybolan şeylerin yerini bilme … yok efenim boynunu culuk gibi bükerek insanın Allah katındaki duasının kabul olup olmadığını haber verme … gibi şeyler…

Bunlar keramet falan değil kardeşler …  bunlar, Kafir Cin’lerle ortaklaşa hareket ederek yapılan şeytanlıklardır uyanık olun …

BU KONUDA ÖNEMLİ BİR İZAH … : Şeyh efendi Adıyaman da oturduğu yerde, taa İstanbuldan kendisini ziyarete gelmeye hazırlanan bir otobüsü, rengini, plakasını ve içindeki adamları – cinlerin haber vermesi ile – yanındakilere   anlatmaya başlar… Müridlerine der ki : hazırlıklı olun, Yarın bizi ziyarete gelecek veya tevbe almaya gelecek falan renkte bir otobüs ve içerisinde de şu şu kimseler olacak. “

Tabiiki bu söz söylendiğinde, yolculuk için hazırlanan otobüs elbette ki ancak ertesi gün Adıyamana varabilecektir… Ama bu sözü bir gün önce şeyhlerinden duyan cahil müridler, ertesi gün otobüsü ve içindeki tarif edilen kimseleri görünce ; şeyhlerinin gaybı bildiğini söylemeye ve buna canı gönülden inanmaya başlarlar.

Çünkü kafir cinler – inananları saptırmak için – bu gibi haberleri anında dostlarına haber verirler… Rabbimizin bir Ayeti celilesinde buyurduğu gibi :

“ … İnsan ve cin şeytanlardan kimileri, kimilerini aldatmak için bir birlerine cazip sözler vahyederler… ” En’am : 112   

Dolayısıyla şunu asla unutmayınız ki, şeyhlerde bu tip önceden haber verme olayları, ne keramettir ve nede Gaybı bilme olayıdır… Bu gibi haber vermeler genelde Cinler vesilesi ile yapılan işlerdir… Ve bunlar keramet falan da değil, bunlar şeytanlıktır uyanık olun…

                      Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts