Ey Müslüman … ! unutmaki Tasavvuf denilen batıl yapılanma, İslam’ın birçok değerlerini altüst edip bozmuştur … Allah inancını, Peygamber inancını, Vahy inancını tahrif ettiği gibi, Zikir anlayışını da bozmuştur…

Tasavvuf ; 
Allah’u Azze ve Celleyi Kitabın ve Sünnetin tarif ettiği şekilde zikretmek yerine, Şeyhlerin, efendilerin ve üstazların tarif ettiği şekilde sadece mücerreden Allah… Allah … hu… hu… Hayy … Hayy … diyerek bu konuda zikrederler… 

Acaba gerçekten Allah … Allah … Hu … Hu … Hay … Hay … şeklinde Allah’ı zikretmek dinde var mıdır ? … Bunu Kitap ve Sünnet çizgisinde bize açıklarsanız memnun oluruz….

Değerli Müslüman … ! şüphesiz ki Allah’ı O’na yakışır tarzda Kur’an’ın ve Sünnetin emrettiği şekilde zikretmek en güzel ibadetlerdendir…  

Allah c.c kitabında kullarına zatını en güzel isim ve sıfatlarıyla tanıtmıştır. O’nu, kuranın ve sünnetin tarif ettiği lafızlarla zikretmek gerekir. Çünkü zikir bir ibadet çeşididir ve tevkifidir, – yani Kur’an ve Sünnettin emrettiği  lafızlarla olmalıdır –

Dolayısiyla biz O’nun bizden istediği ve emrettiği şekilde O’na ibadet etmekle ve zikretmekle emrolunduk. Heva ve arzumuzdan, aklımızdan veya çevremizden öğrendiğimiz, gördüğümüz lafızlarla O’nu zikretmek ve O’nun adını yüceltmek doğru değildir. Her ne kadar Akli ve mantiki ifadeler kullanarak ; efenim bu şekilde yapmamızın ne sakıncası olur ki ? desekte.  

Sorunun cevabına gelince, Allah… Allah… hu… hu… veya … Hayy … Hayy …diyerek zikrin meşruluğuna dair, Kur’anın ve Sünnetin tertemiz sayfalarında bir delil bulunmamaktadır. 

Bu lafızlarla zikretmek konusunda Ayet ve Hadis de yoktur. Bununla beraber, Allah resulü s.a.v Allah’ı en çok zikreden ve bu konuda da ümmetine numune olan bir kimse olmasına rağmen, ondan da bu tip ifadelerle Allah’ı zikrettiğine dair bir delil mevcut değildir. 

Ve yine, Kur’an ve Sünnet çizgisinde yetişen ve bu iki kaynağı en iyi şekilde bilen  sahabe ve onlara ittiba eden tabiin hayatında da böyle bir zikir yapıldığına dair delil bulunmamaktadır. Halbuki onlar, dini en iyi şekilde bilen, onu hakkıyla uygulayan ve yine ona en iyi şekilde davet edenlerdi.

Değerli Müslümanlar … ! bununla beraber yine bilinmesi gereken hususlardan birisi de ; Allah… Allah… hu… hu… veya … Hayy … Hayy…  diyerek zikretmek Arap dili açısından da anlam ifade etmez. Çünkü Arapçada müfid cümle – yani anlamlı cümle – ancak elhamdulillah, suphanallah, Allah’u ekber gibi lafızlardır.  

Araplar Allah… Allah… hu… hu … Hayy … Hayy diyerek Allah’ı zikretmezler. Neden ? … Çünkü bu ifadeler bir anlam ifade etmezler. Bu kelimelerle yapılan zikir Allah’ı övmediği gibi, Kur’an ve Sünnette de böyle bir tarif yoktur.

Bu nedenle, Müslümanların farkında olmadan veya anlamını kavramadan, hu, hu  derken, veya hay hay derken daha sonra şeytanın  süslemesi ve saptırmasıyla he he veya hav hav gibi ifadeler ağızlarından çıkmaya başlıyor.

Bu ifadeler inanın abartılı ifadeler falan değildir. Bu gibi manzaralara bir Müslüman olarak – hatta bir zamanlar bir tasavvufçu olarak – şahit olduğum şeylerdir.

Bu ise şeytan ve avanelerinin aldatması ve müslümanları eğlenceye alması demektir. Böylesi bir amel neticesinde, şeytanın inananları saptırarak dil hatalarına düşürdüğü gayet açıktır. Dolayısıyla bu türden yalan yanlış uygulamaların akideye verdiği zararı da göz önünde bulunduracak olursak, akıl ve basiret sahibi bir Müslümanın bu şekildeki bir ameli meşru görmesi düşünülemez. 

Hulasa kardeşlerim ;  bu lafızlarla Allah’ı zikretmek bidattir ve asla caiz değildir. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Ve unutmayın ki şeytan, inananların apaçık düşmandır. Dolayısıyla düşmana karşı Kur’an’ın ve Sünnetin sağlam kalesine sığınmak lazımdır..

Allah Rasulü s.a.v’in sünneti seyiyesinde bu konuda binlerce hadis varken, heva ve arzularımıza uygun olarak icadettiğimiz zikir çeşitleriyle Allah’ı zikretmek ne derece doğrudur. 

Halbuki Allah’u azze ve celle her konuda olduğu gibi bu konuda da resulü s.a.v’de güzel bir örnek olduğunu bizlere bildirmektedir. 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ    

 “ Biz hiçbir Resulü Allah ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik………… “   Nisa : 64.Ay

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

 “ Eğer  ona  itaat  ederseniz  doğru yolu bulursunuz  “   Nur : 54.Ay.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

“ Andolsunki Allah ın Resulünde sizin için, Allah’ı ve Ahiret gününü umar olanlar ve Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. “  Ahzab : 21.Ay.

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“ Deki : Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur dur, Rahim’dir. “  Ali İmran : 31.Ay.

“ Allah ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah, sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun ” Ahkaf : 31.Ay.

 “ Ey iman edenler ! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulünün çağrısına uyun.”  Enfal : 24.Ay.

“ … 
Ebu said el-Hudri r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : ” Ey insanlar ! size, tutunduğunuz müddetçe asla sapıtmayacağınız iki ağırlık bıraktım. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur’an ve benim sünnetim”

Bağdadi el Fakih : 1.c.94 – İmam Malik Muvatta  – el Albani Sahih der.

 Hulasa değerli Müslümanlar ; 

“ … 
Allah Rasulü s.a.v’in de buyurduğu gibi : Kim bir amel işler ve o amel bizim emrimizin dışında olursa, o  merduttur. – yani reddolunur –  “

 Müslim : 5.c.1718.n – İbni Hibban : 1 / 26 – 27 – Dare Kutni : 3.c.4457.n

                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts