Berat Kandili

Şâban ayının ortasında olan 15. geceye atfen bu isim verilmektedir.
Bu gece ile ilgili bazı rivâyetler gelmiştir. Bir kaçını zikredelim.

Âişe (Radiyallâhu Anhâ) şöyle dedi:
Rasûlullah ﷺ
Allah-u Teâlâ, Şâban ayının onbeşinci gecesi dünya semâsına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar’ buyurdu.
Zayıftır. Tirmîzi 739 İbni Mâce 1389

ضعيف ، المشكاة  1299

قال الترمذي ” و سمعت محمد ( يعني البخاري ) : يضعف هذا الحديث

Ali (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Allah Rasulu ﷺ‘Şaban ayının onbeşinci günü olunca, oruç tutan kişi gecesini de ibadetle geçirsin’ buyurdu.
İbni Mace 1388, Beyhaki Şuabu’l-İman 3542, İbnu’l-Cevzi El-İlelu’l-Mutenahiye 2/71— Uydurmadır.

Bu hadis hakkında imam Busiri (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:
“Bu rivayetin senedinde ibni Ebi Sebure vardır.
İmam Ahmed bin Hanbel ve Yahya ibni Ma’in (Rahmetullahi Aleyh), bu adamın hadis uyduran bir kimse olduğunu söylediler.”
Busiri 2/10

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah ﷺ‘Bu gecede Âdemoğlundan her doğacak ve ölecek olan yazılır ve yine bu gecede onların amelleri yükselir ve rızıkları iner’ buyurdu.
Beyhaki Davud’ul-Kebir, Ebu Şame el-Baisu Ala İnkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 35 Uydurmadır.

Bu hadis hakkında imam Beyhaki (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:
Bu hadisin senedinde hiç kimsenin tanımadığı meçhul olan kimseler vardır.

Ebu Musâ el-Eşari (Radiyallahu Anhu) şöyle dedi:
Rasulullah ﷺ
Şüphesiz Allah-u Teâlâ Şaban ayının onbeşinci gecesi (kullarına) bakar ve yarattıklarından hepsini mağfiret eder.
Yalnız kendisine şirk koşanı ve düşmanlık eden, kin ve husumet besleyene mağfiret etmez’ buyurdu. İbnu Mace 1140

Bu hadise gelince;  Elbani bu hadise hasen demiştir:

1140 – ( حسن )

 عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

 حسن ) المشكاة 1306 ، 1307 : الظلال 510 : الصحيح 1144 : و 1563 : الرد على بليق 92)

Yine Elbani S.Sahiha’da hadisin sahih olduğunu dile getirir:

 يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه

1144 –  إلا لمشرك أو مشاحن

قال الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” 3 / 135

حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ

ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة

و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة

Diyanet’in, Berat Kandili dolayısıyla verdiği 19 Nisan 2019 tarihli hutbesindeki hadisin kritiği:

Devamını Gör

 

Berat Kandilinde Kılınan Namaz

Büyük âlim Ali ibni İbrahim (Rahmetullahi Aleyh) bu namaz hakkında şöyle demiştir:
Şaban ayının ortasında, geceleyin kılmak için uydurulan bu namazda, onar defa ihlâs suresi okumak suretiyle cemaatle kılınıyor.
Cuma ve Bayram namazlarından daha fazla önem verilen, yüz rek’atlık elfiye namazına gelince, hakkında ancak ya zayıf ya da uydurma haber veya eser gelmiştir.
İmam Gazali’nin İhyayu Ulumu’d-Din isimli kitabında bu hadislere sahih demesine aldanmayın.
Muhammed Tahir bin Ali el-Hindi Tezkiraiu’l-Mevdua 45

Hafız İraki (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:
“Berat gececinde kılınan namaz hakkındaki hadisler batıldır.
Şukayri Es-Sünenü ve’l-Mubtede’at 144

İbnu’l-Cevzi (Rahmetullahi Aleyh)’de şöyle demiştir:
Şüphesiz bu namaz uydurmadır.
İbnu’l-Cevzi el-Mevdu’at 2/127

Şeyhu’l-İslam ibni Teymiyye (Rahmetullahi Aleyh)’de buna benzer sözler söylemiştir.
İktidau’s-Sıtatu’l-Mustakim 2/632, 639

Bu Namazın Çıkış Tarihi
İmam Tartuşi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
Bana Ebu Muhammed el-Makdisi haber vererek dedi ki:
Bu, namaz ilk olarak hicri 448 senesinde ihdas edilmiştir.
Nablus şehrinde ibnu Ebi’l-Hamra adıyla tanınan birisi Beytu’l-Makdise geldi, güzel tilaveti vardı.
Kalktı ve Mescidi Aksada Şaban ayının onbeşinci gecesinde namaz kıldı.
Arkadan ona birisi uydu ondan sonra bir başkası daha sonra bir diğeri eklendi, neticede namazı bitirinceye kadar kalabalık bir cemaat oldu.
Bir sene sonra ibnu Ebi’l-Hamra denilen adam yine geldi ve arkasında birçok insan bu namazı kıldı.
Daha sonra mescidde bu namaz yayıldı.
Böylelikle Mescidi Aksa da ve insanların evlerinde bu namaz kılınmaya başladı.
Daha sonra bir sünnetmiş gibi günümüze kadar bu namaz devam edegeldi.”
Tartuşi El-Havadisu ve’l-Bida’i 132

Bazı kimseler insanların manevi gıdalarını tıkadığımız iddiasıyla bu makaleyi hoş görmeyebilirler.
Ancak bu gibi kardeşlerimize Rasulullah ﷺ’in Aişe (Radiyallahu Anha)’dan gelen sahih bir hadisi hatırlatmak isteriz.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
Rasulullah ﷺ ‘Her kim, bu işimizde (dinimizde) onda olmayan bir şeyi ihdâs ederse, o ihdâs ettiği şey, ondan reddolunmuştur (batıldır)’ buyurdu.
Buhari, Muslim, İbnu Mace, Ebu Davud

Benzer bir link : https://www.ilmedavetdernegi.org/?p=1957

Similar Posts