İbni Ömer Radıyallahu anh’den merfuan; “Kim hacceder ve ben öldükten sonra kabrimi ziyaret ederse, beni sağ iken ziyaret etmiş gibi olur.”[84]Rivayet, Hafs Bin Ebu Davud Süleyman el Kari tariki ile gelmiştir. Heysemi der ki; “Taberani bunu Mu’cemus Sağir ve Mu’cemul Evsat’ta hakkında bilgi sahibi olamadığım Aişe Binti Yunus tarikiyle rivayet etti. Mu’cemül Kebir ve Evsat’ta benzerini Hafs Bin Ebu Davud tariki ile rivayet etti. Ahmed, onu tevsik etti, imamlardan bir cemaat ise zayıf saydı.” Suyuti; zayıf dedi. Elbani Hafs’tan sonra Leys Bin Ebi Süleym’in de zayıf olduğunu söyleyerek hadisin mevzu olduğunu söylemiştir. Beyhaki, bu rivayette Hafs Bin Süleyman’ın teferrüd ettiğini, onun zayıf olduğunu söylemiştir.[85] Buhari, Leys’in hadisi ile istişhadda bulunmuş, Müslim ondan makrunen rivayet etmiş, hadis imamları tarafından Leys hakkında; “saduk” ve “güvenilir” hükmü verilmiştir. İhtilata uğradıktan sonra rivayetleri terk edilmiştir.[86] Ahmed Muhammed Şakir, Leys Bin Ebi Süleym hakkındaki cerhin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Hadis zayıftır.

Similar Posts