Camiden Geçmek Hadisi

452- Ebu Burde babasından, Rasulullah’ın s.a.s. şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Camimizin veya pazarımızın bir bölümünden okla geçen herkes, okunun ucuna sahip çıksın! Okun ucunu tutmayarak bir müslümanı ya­ralamasın!”

Dikkat edilirse geçiş yasaklanmamış ama şekli öne çıkarılmıştır.

Similar Posts