Aşırı Korku Aşırı Ümit

Kulluk görevini en mükemmel şekilde tamamlamak isteyen kul şunu bilmelidir ki; Allah korkusu da, Allah’tan ümid etmede bir kalpte toplanabilir.

Dikkat edilmesi gereken; ümidin, kalpte korkuyu ezecek şekilde yoğunlaşması sonucu, masiyetlere karşı insana cesaret kazandırmamasıdır. Nasılsa Allah affeder denir ya!

Korkunun ağır gelmesi, ibadetlerin lezzetini elde edememeye işi vardırabilir ve dahi muhebbetullaha varamamayı gündeme taşır.

Ebu Said Hoca, Ruhbanlığın Allah’tan aşırı korkmanın bir sonucu uydurulduğunu söyler. Allah korkusu, şeriatın bir parmak dışına çıkmamıza sebep olmamalıdır. Aksi takdirde kendimizi Harici İmparatorluğunun sınırlarında bulabiliriz.

Similar Posts