Namazı Tekrar Kılan Adam

 Rifâa bin Râfi’ -ra- anlatıyor:  Biz mescidde iken bedevî kılıklı bir adam çıkageldi. Kıbleye yönelip, hızlı bir şekilde (yani rükun ve tesbihleri kısa tutarak) namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Allah Resûlü’ne selam verdi.  Efendimiz:  “- Aleyküm selâm. Ancak git namaz kıl, senin namazın olmadı!” buyurdu.  Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi, Resûlullah’a selam verdi.  Efendimiz selamına mukabele etti ve:  “- Dön namaz kıl, zîra senin namazın olmadı!” dedi.  Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı, her seferinde Resûl-i Ekrem:  “- Dön namaz kıl, zîra senin namazın olmadı!” dedi.  Halk korktu ve namazı hızlıca kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonunda:  – Ben bir insanım; isabet de ederim, hata da yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret, dedi.  Allah Resûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- bu adama namazın tadil-i erkân üzere nasıl kılınacağını detaylı bir şekilde şöyle anlattı:  “- Namaza kalkınca önce Allah’ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra kâmet getir ve namaza dur . Ezberinde Kur’ân varsa oku, yoksa Allah’a hamdet, tekbir getir, tehlîl getir, sonra rükuya git. Rükû hâlinde itmi’nâna er (âzâların rükûda mûtedil halde bir müddet dursun). Sonra kalk ve kıyam halinde itidâle er, sonra secdeye git ve secde hâlinde itidale er, sonra otur ve bir müddet o vaziyette dur, sonra kalk. İşte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel kılmış olursun. Bundan bir şey eksik bırakırsan namazını eksiltmiş olursun.”  Râvi der ki: Resûlullah’ın bu son sözü Ashâb için, daha önce buyurduğu: “Dön, namaz kıl, zîra sen namaz kılmadın!” sözünden daha kolay ve rahatlatıcı oldu. Zîra bu durumda, söylenenlerden birini eksik yapan kimsenin namazı noksan oluyor, fakat tamamen bâtıl olmuyordu. (Tirmizî, Salât, 110; Ebû Dâvud, Salât, 143-144)

Similar Posts