Değerli kardeşlerim … ! Müslümanın namazı konusunda dikkat edeceği hususlardan birisi de ; namazının ruku ve secdelerine dikkat etmesidir.

Çünkü bu konudaki riayetsizlikler, Allah Rasulü s.a.v’in çok sert tenkitlerine sebeb olmuş arızalardır.

Bu konu namazın çok ciddi rükünlarından biri olmasına rağmen – özellikle hanımlar arasında – ilginç bir yaklaşımla bellini düz tutmayanlar söz konusudur. Yani ; eğer kadın rukusunu tam yapar ve beli düz durur ise, çirkin bir görüntü oluşturacağından dolayı, belini yarım bir şekilde eğik tutmaktadırlar.

Halbu ki bu şekildeki bir yaklaşım herhangi bir delile dayalı olmadığı gibi, aynı mantıkla hareket ettiğinizde bu sefer secdeyi de tam yapmamaları gerekirdi. Çünkü onların mantğına göre, secdedeki hanımın duruşu daha çirkin bir pozisyondur.

Hulasa bu konuda sözü daha fazla uzatmadan namaz kılan kimse ister erkek olsun iste kadın olsun, Allah Rasulü s.a.v’in umumen – kadın erkek ayırımı yapmadan – namazda nasıl ruku ve secde yapılması gerektiyini anlatmış ise, rukumuzu ve secdemizi o şekilde yapıp ona uymak zorundayız. Çünkü bu arıza, – Allah korusun – namazı iptal edecek arızalardan birisidir …

{ … Ebu Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v mescide girdi, derken birisi  girip namaz kıldı. Sonra Rasûlullah s.a.v’e gelip selam verdi. Rasûlullah s.a.v selamını aldıktan sonra Adama : ” Dönde namazını yeniden kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın “ buyurdu. O kimse namazını yeniden kılıp Rasûlullah’ın yanına gelip yine selam verdi. Rasûlullah s.a.v selamını aldıktan sonra tekrar adama : ” Namazını yeniden kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın “ buyurdu. – Bunu üç kere tekrar etti – Nihayet o kimsem : “ Seni hak ile yollayan Allah’a yemin ederim ki, bunun başka türlüsünü bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi “ Rasûlullah s.a.v buyurdu ki :

” Namaza durduğun vakit ihram tekbirini al, sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur’ân oku. Sonra ruku’ya varıp taa mut’main oluncaya kadar dur. Sonra başını kaldırıp ayakta doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var ve mut’main oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldırıp taa mut’main oluncaya kadar otur. Sonra tekrar secdeye var taa mut’main oluncaya kadar kal. Sonra bunu namazının hepsinde yap. ” 

Buhari : 2.c.791.s – Müslim : 2.c.397.n – Ebu Davud : 2.c.856.n – İbni Mace : 3.c.1060.n

{ … Ebu Abdullah El-Eş’ari r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v Ruku’sunu tam yapmayan   ve sucud’unu tavuğun mısır tanelemesi gibi yapan birisini gördü. Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Eğer bu adam şu hali – yâni namaz kılışı – üzere ölseydi, Millet’i  Muhammed’ten  gayri  bir  millet  üzere  ölürdü “  Ve  sonra  şöyle dedi : ” Ruku’sunu tam yapmayan ve secdelerini de tavuğun mısır tanelemesi gibi yapanın misali, aç birisinin bir veya iki tane hurma yemesine benzer. Nasıl ki bir veya iki hurma ile insan doymuş olmaz ise, – rüku ve secdelerini tam yapmayan da namaz  kılmış olmaz –  ” }

İbni Huzeyme  : 1.c.665.n – Beyhaki Sünen : 2 / 89 – Heysemi Mecmau’z Zevaid : 2/121

{ … Huzeyfe r.a  Rukusunu  ve  sucudunu tam yapmayan bir adam gördü.  Adama : “ Sen namaz kılmadın. Eğer – bu namaz kılış şeklinle – ölmüş olsaydın, Allah’ın resulünü yaratmış olduğu fıtrattan gayri bir fıtrat üzere ölürdün “ dedi. }

Buhari  : 2.c.789.s 

علي بن شيبان ،  قَالَ :….. رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ  قَالَ  : يا معشر المسلمين ! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود  “

{ … Ali bin Şeyban r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Ey Müslümanlar topluluğu ! – Ruku ve secdelerde belinizi düzgün tutun – Ruku ve secdede belini düzgün tutmayanın namazı yoktur “ } 

İbni Mace : 3.c.871.n – Ebu Davud : 2.c.855.n – Ahmed : 2 / 525. 4 / 22.23 – İbni Ebi Şeybe : 1/ 89/1

{ … Ebu Katade r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Hırsızlığın en kötüsü namaz’dan çalmaktır. Denildi ki : “ Kişi namaz’dan nasıl çalar ya Rasulallah ? “ Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Rukusunu ve secdesini tam yapmayarak. } 

Ahmed : 3/70 – 5 / 310 . 11518.n – İbni Hibban : 5 / 209 – 1888 . n – Hakim :  1  /  229.S – Taberani Mu’cemu’s Sağir  : 1.c.230.n 

“…..عن  أبي هريرة ر ضي الله  عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده 

رواه أحمد بإسناد جيد  ( صحيح لغيره ) 

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah, ruku ve secdeler arasında belini doğrultmayana nazar etmez. }

                                           el- Albani hadis için “ sahih li ğayrihi “ der  … Terğib : 1.c.531.n

“ … İbnu Abbas r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v namaz kılan bir adamın ( secdede ) burnunu yere değdirmediğini gördü ve ona şöyle dedi. Burnunu yere değdirmeyenin namazı yoktur. “

Dare Kutni : 1/348 Taberani : 11917 Abdurrezzak : 2982  Beyhaki sünen : 2/104 de sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.

“ … İbnu Abbas r.a’dan. Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Her kim ki secde ettiği zaman burnu ile alnını yere yapıştımazsa onun namazı yeterli değildir. “

Taberani Kebir : 11917 Evsat : 1/7’de rivayet etmiştir. Heysemi Mecmau’z Zevaid : 3/136 da ravileri sikadır demiştir.

Görüldüğü gibi namazında ruku ve secdelerine riayet etmeyenler, Allah Rasulü s.a.v tarafından çok sert bir dille tenkit edilmiş, ayrıyeten bu şekilde kılınan namazında namazdan sayılmayacağı kendilerine anlatılmıştır…

Öğleyse bu hususta sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Şuurlu ve basiretli bir Müslüman namazının ruku ve secdelerine mutlaka riayet eden birisi olmalıdır.
 

                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts