Değerli kardeşlerim … ! hiç şüphesiz ki ; Alemlerin Rabbi olan Allah’u Azze ve Celle her konuda adil, kullarına karşı merhametli, onların bilgisizce – cahilce – yaptıklarına karşı uyarmadan onları cezalandırmayan ve mazereti en fazla kabul eden ve sevendir…

“ … Enes b. Mâlik’den. Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :

                                                                                                                                                                               
التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ  الْحَمْدِ  
“ Ağırdan almak ( yani teenni ) Allah’tandır. Acele ise şeytandandır. Allah’tan daha çok mazeret kabul eden kimse yoktur. Yine Allah’ın, hilimden – yani yumuşaklıktan – daha fazla sevdiği de bir şey yoktur. “

Heysemî bunu Ebû Ya‘lâ’ya nispet etmiş ve : Ravileri es-Sahîh’in ricalidir,demiştir. Mecma‘u’z-Zevâ’id : 8/19 Sehl b. Sa‘d ’dan şahidi vardır. Bunu Tirmizî : 2012 rivayet etmiştir.

“ … İbn Mes‘ûd r.a dan. Rasûlüllâh şöyle buyurdu :

  لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَواَحِشَ ماَ ظَهَرَ مِنْهاَ وَماَ بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

“ Allah’tan daha kıskanç kimse yoktur ; Allah bundan dolayı açık ve gizli bütün çirkin fiilleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah ’den daha çok seven kimse yoktur; bunun için Yüce Allah kendi nefsini övmüştür. Allah’tan daha çok cezaya çarptırmadan önce uyarıp hüccet göstermeyi seven yoktur; bunun için de bir çok müjdeleyici ve korkutucu rasûller göndermiştir. “

Buhârî : 4634 – 4637 – 5220; 7403 ve Müslim : 2760 Tirmizî : 3530 Nesâ’î, Sunenu’l-Kubrâ : 11172 Ahmed : 1/381 ve İbn Hibbân : 294

Başka bir rivayette hadis şu lâfızlar ile bitmektedir :   

                   ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ رَسُلَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ.)    

“…… İşte bundan dolayı Allah Rasûllerini gönderdi ve kitaplarını indirdi. “

Müslim : 1499/17 – 2760/30

“ … Muğiret İbn Şu’be r.a dan.“ ……… Rasulullah s.a.v buyurdular ki : “ …. Allah’tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Allah bu kıskançlığından dolayı açık  kapalı bütün çirkin fiilleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah’tan daha çok seven kimse yoktur. Bunun için Allah’u Teala kendi nefsini övmüştür. Allah’u Teala kadar ( kullarını azabla yakalamadan önce ) uyarmayı ve mazeretli tutmayı seven hiç kimse düşünülemez. İşte bunun için de bir çok müjdeleyici ve korkutucu Rasuller göndermiştir…….  “      Müslim : 4.c.1499.n

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts