Değerli kardeşlerim … ! eğer Dininizi dert edinip, Kur’an ve Sünnet çizgisinde sağlıklı bir araştırma içerisine girerseniz, şunu açıkca göreceksinizdir ki ; bu gün ben Müslümanım diyen fert ve Cemaatlerin kısmı azamının içerisinde bulunduğu arızalar itikadi arızalardır… İnanın bu ifadeler abartılı ifadeler değildir… 

Bugün ben Müslümanım diyen ve Cenneti de kimseye vermek istemeyen Tasavvufun akidesi islamda yoktur… Kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmeyen Haricilerin zalim akidesi İslamda yoktur… Sadece Kur’an bana yeter diyen Mealcilerin akidesi islamda yoktur…

Yine aynı şekilde ben de Müslümanım diyen ve kaderi, kabir azabını, nesh olayını, hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu ve yüzlerce sahih Hadisi inkar eden Mustafa islamoğlunun inancı islamda yoktur …

Allah senin kiminle evleneceğini nerden bilsin ki diyecek kadar cahil olan Abdulaziz Bayındır’ın bu batıl inancı İslam da yoktur …

Bununla beraber İslam adına orda burda gevezelik eden, iki gözüyle tek batıl hedefe bakan Palyaço Zekeriya beyazın akidesi islamda yoktur… Dinleri birleştirme gayretinde olan Süleyman ateşin itikadı islamda yoktur… Ben Müslümanım deyip de Yahudileri savunan ve tv ekranlarında dansöz oynatan Harun Yahyanın akidesi, ameli ve ahlakı islamda yoktur …

Ben Müslümanım deyipde Hayızlı kadının namaz kılacağından bahseden,  bir zamanlar Hadis inkarcılığı yapan ve sonunda da deizm inancını savunarak geberip giden Yaşar Nuri Öztürkün inancı İslam’da yoktur …

” İşlerinizde sıkıntıya düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyebilirsiniz ” … “ ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü “ diyen Cübbeli Ahmedin itikadı islamda yoktur…  Hocası Mahmut usta osmanoğlu ve istisnasız bütün Tasavvuf ehlinin kabul ettiği batıl akide İslam da yoktur…

Hazreti Hamzadan bir çok kez yardım gördüğünü anlatan, papazlarla boy boy poz veren, resim çektiren, Türkiyede gizli gizli Kardinallık yapan ve hasetsen son zamanlarda memleketimizi kana bulayan terörist başı Fetullah gülen’in batıl inancı, ameli ve ahlakı İslam’da yoktur …

Kur’an’da fazlalık vardır diyen, Hadisleri toptan inkar eden Edip Yüksel gibi bir şarlatanın inancı ve ameli İslam’da yoktur … 

İslam devleti diye zannedilen İran’ın, şia’nın, onlara önderlik eden Humeyni ve mollaların inancı, ameli ve ahlaki değerleri İslam’da yoktur …

Medet ya Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin diyen Rafizilerin inancı ile medet ya şeyh, medet ya Abdul Kadir Geylani diyen kimselerin inancı da İslam’da yoktur …

Hulasa değerli kardeşlerim … !
 bunların hepside ben Müslümanım diyen kimseler olmasına rağmen, ne yazık ki her birinin de farklı farklı batıl akidesi ve batıl amelleri sözkonusudur …

Öyleyse bu konuda sözün özü ; demekki sadece “ ben müslümanım “ ifadesi yeterli değildir … Ben müslümanım diyen kimsenin ; Akidesi de ameli de Kur’ana ve Sünnete ( yani İslama ) uygun olmalıdır … Ki, söylenen o söz gerçek manasını bulsun … 

ÖNEMLİ BİR NOT … : Değerli kardeşlerim … ! şüphesizki benim zikri geçen bu tenkit ifadelerim birçok kimseye ağır gelebilir … Beni tekfirci falan da sanabilirsiniz … Veya da Hissi nefsi davrandığımı da sananlar olabilir …

Ama şunu kesinlikle ifade edebilirim ki ; tenkitlerimde baştan sona kadar haklıyım, çünkü gerçekten de bu sayılan fert ve cemaatler şirk küfür içerisindeler … Bu ise bana göre değil, Kur’an ve Sahih Sünnete göredir …

Ama buna rağmen ben kimseyi tekfir etmiyorum … Çünkü bir meselenin islamdaki hükmü farklı, insanlarla alakalı hükmü ise daha farklıdır … Bu saydığım kimseler eğer cahilseler ( yani inançlarının ve amellerinin şirk ve küfür olduğundan haberleri yoksa ) hükümleri farklıdır … Rabbim uyanmalarını nasibetsin derim …

Ama eğer üzerinde yürüdükleri yolun batıllığı hususunda bilgileri var da, çeşitli çıkarlarından dolayı bundan vazgeçemiyor iseler, artık bunların kafir ve müşrikliğinden de asla şüphe duyulmaz …

Rabbim cümle inananlara ; Kur’an ve Sünnet çizgisinde sahih bir akide, Salih ameller ve güzel ahlaki değerler nasibeylesin …

Ve’l hamdu lillahi rabbil alemin 

                                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts