Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki basiretli bir Müslümanın Allah’ı razı etme yolunda takip edeceği en ciddi ve en önemli görevlerinden bir tanesi ilim öğrenmesidir.

Kur’an ve Sünneti öğrenmeden, ne dünyada ne de ahiret’te kurtuluş ve mutluluğu yakalamanın imkansız olduğunu bir Müslüman asla unutmamalıdır …

Onun içindir ki, Müslüman için evvel emirde uğruna koşup yorulacağı en önemli hususlardan bir tanesi buolmalıdır …

Çünkü, dinini sağlıklı bir şekilde öğrenemeyen bir kimse, Rabbinin istediği ve razı olacağı bir kulluğu kesinlikle gerçekleştiremez. 

Diğer bir ifadeyle, ilim olmadan neyin İman neyin küfür, neyin Tevhid neyin Şirk, neyin hak neyin batıl, neyin helal neyin haram, olduğunu kesinlikle ayırt edemez…

Öyleyse, içerisinde bulunduğumuz şu cahiliye ortamını da göz önünde bulundurarak, bir Müslümanın bu alanda olanca gücüyle mücadele ederek Kitabı ve Sünneti öğrenmesi gerekir.

Çünkü kendisini yaradan Rabbi, ondan öncelikle dinini sağlıklı bir şekilde yaşaması için ilim öğrenmesini istemektedir. 

Zaten İslam’ın tek gayesi de Allah’a kulluğu temin etmektir. Dolayısiyle kişinin Allah’u Teala’ya sağlıklı bir kulluk edebilmesi için öncelikle dinini, imanını öğrenmesi gerekir. 

İşte bundan dolayıdır ki İslam, ilim öğrenmeği her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farz kılmıştır. 

{ … Enes İbni Malik r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İlim öğrenmek bütün Müslümanlar üzerine farzdır. }

İbni Mace : 1.c.224.n – Camiu’s Sahih : 3808.n

{ … Ebu’d Derda r.a dan : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Ey insanlar ! öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır… }

Buhari Talik : 1.c. 228.s – Camiu’S Sağir : 2.c.1417.n

{ … Muaz İbni Cebel r.a şöyel buyurur : Ey insanlar ! ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi haşyeti kazandırır. İlim taleb etmek ibadettir. Müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek cihad, bilmeyenlere öğretilmesi ise sadakadır. İlim, yalnızlıkta bir dost, kimsesiz yerde bir arkadaş, dini işlerde bir kılavuz, darlık ve genişlikte bir yardımcı, işler karıştığında güzel bir danışman ve Cennet yolunun ışığıdır…… } 

Ey müslüman … !
 Unutma ki Allah’a kulluk ancak ilimle olur. Onunla Allah Tevhid edilir ve onunla Allah yüceltilir. Onun sayesinde takva sahibi olunur ve onun sayasinde akraba hukuku gözetilir. 

Helal ve haram ancak onunla tanınır. – Ve yine unutma ki – Önce ilim peşinden de amel gelir. Bahtiyar olanlar ona sahip olanlar, bedbaht olanlar ise ondan mahrum kalanlardır. } 

Camiu’l Beyani’l İlm : 1 / 70 – Ebu Nuaym Hilye : 1 / 239

Allah’u Azze ve Celle bizlere hayırlı ilimler nasibeylesin.

                                                                               Amin 

                                                                               Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts